logo epuap

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia osobom posiadającym bezpieczny podpis elektroniczny złożyć pismo w wytypowanej sprawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie.

Urząd Gminy Rusiec za pomocą platformy ePUAP świadczy poniższe usługi:

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie FORMULARZA i dołączenie do niego ewentualnego podpisanego dokumentu (link powyżej).
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30) na następujących nośnikach danych:
a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD-RW, DVD-RW, DVD+RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF, ODT
b. XLS, ODS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Uwaga: aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.
Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP kliknij >>> TUTAJ <<< aby je założyć.

załączniki:

Instrukcja zakładania konta