Usługa ta pozwala na umówienie wizyty na konkretny dzień i godzinę, poprzez Internet.
Internetowa rezerwacja wizyt dotyczy tylko Wydziału Komunikacji i Dróg i rejestracji pojazdów.

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku "Zatwierdź" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.

W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy wpisać swój numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji (zostaje on podany na formularzu "Potwierdzenie umówienia wizyty"), za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok Automatu biletowego, następnie nacisnąć klawisz ENTER.

Przed zarezerwowaniem terminu wizyty prosimy o upewnienie się, czy posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty.
Jeśli jesteś pewien, że tak, możesz przystąpić do rezerwacji terminu.

UWAGA!
Nie odebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
Do poprawnego użytkowania systemu wymagana jest instalacja wirtualnej maszyny Java.

Rezerwacja on-line terminów