OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 28.11.2016 r. pod numerem 353035 - 2016
Wójt Gminy Rusiec
ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Rusiec.

Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf)INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY[INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY]171 kB
Pobierz plik (INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf)INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT[INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT]165 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania wszyscy Wykonawcy.pdf)Odpowiedzi na pytania [Odpowiedzi na pytania]7216 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA[OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA]163 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf[Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu]202 kB
Pobierz plik (Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja.pdf)Opis przedmiotu zamówienia modyfikacja - Załącznik nr 1[Opis przedmiotu zamówienia modyfikacja - Załącznik nr 1]207 kB
Pobierz plik (Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1[Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1]207 kB
Pobierz plik (Projekt umowy.pdf)Projekt umowy - załącznik nr 10[Projekt umowy - załącznik nr 10]188 kB
Pobierz plik (SIWZ odpady-rusiec- modyfikacja.docx)SIWZ modyfikacja[SIWZ modyfikacja]126 kB
Pobierz plik (SIWZ odpady-rusiec.docx)Specyfinakcja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami[Specyfinakcja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami]129 kB
Pobierz plik (Wzór oświadczenia grupa kapitałowa - załącznik nr  9.docx)Wzór oświadczenia grupa kapitałowa - załącznik nr 9[Wzór oświadczenia grupa kapitałowa - załącznik nr 9]15 kB
Pobierz plik (Zmiana treści SIWZ.pdf)Zmiana treści SIWZ[Zmiana treści SIWZ]5281 kB