Wójt Gminy Rusiec

Dariusz Paweł Woźniak

Pełni funkcję Wójta Gminy Rusiec od 15 listopada 2002 rok.

wojt