Drukuj

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Rusiec podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rusiec, zamieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 23 stycznia 2017 roku.

Obręb

Nr

działki

Pow.

działki /w ha/

Cena

wywoławcza

/zł/

wadium

/zł/

Minimalne postąpienie

/zł

Dębina 154 0,0900 ha 11 000,00 zł 1 100,00 zł 110,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 roku (tj. piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec, tj. w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35 (I piętro ? sala konferencyjna).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, w kasie Urzędu Gminy Rusiec do godz. 12.00 lub na rachunek bankowy nr: 18 9264 0009 0000 0097 2000 0020, w Banku Spółdzielczym w Ruścu (97 ? 438 Rusiec, ul. Wieluńska 42), nie później niż do dnia 14 kwietnia 2017 roku (tj. piątek).

Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera załączone Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec. Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Rusiec z siedzibą w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35 (parter - pokój nr 7) lub telefonicznie: 43/676 60 44 albo 43/676 60 11 wew. 218.

 

Kategoria: Aktualności
Odsłony: 973