Drukuj

INFORMACJA WÓJTA GMINY RUSIEC

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

WÓJT GMINY RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec

został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykazem objęta jest nieruchomość gruntowa, położona w gminie Rusiec, w miejscowości i obrębie Rusiec, posiadająca urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr PT1B/00051940/5, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr:

 1. 514/3 o powierzchni 0,0880 ha,
 2. 514/4 o powierzchni 0,0865 ha,
 3. 514/5 o powierzchni 0,0880 ha,
 4. 514/6 o powierzchni 0,0861 ha,
 5. 514/7 o powierzchni 0,0881 ha,
 6. 514/8 o powierzchni 0,0865 ha,
 7. 514/9 o powierzchni 0,0881 ha,
 8. 514/10 o powierzchni 0,0862 ha,
 9. 514/11 o powierzchni 0,1274 ha,
 10. 514/12 o powierzchni 0,1270 ha,
 11. 514/13 o powierzchni 0,1274 ha.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rusiec, z siedzibą w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35, parter pokój nr 7, telefon:     043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec    

/-/ Dariusz Woźniak    

 

Kategoria: Aktualności
Odsłony: 598