W związku z realizacją przez Gminę Rusiec wraz z Sołectwem Wola Wiązowa zadania pn.: "Organizacja "Pikniku Rodzinnego"
i zakup altany w miejscowości Wola Wiązowa"  Gmina Rusiec otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego
w wysokości 4 900,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 7 610,00 zł.

 

Prezentacja1