Drukuj

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rusiec

”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 10-12.10.2017 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Rusiec odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:

10.10.2017 r.

11.10.2017 r.

12.10.2017 r.

Dąbrowa Rusiecka,

Dębina,

Kol. Rusiecka,

Rusiec – ulice: Dąbrowskiego, Dworcowa, Koniecpolskiego,

Konopnickiej, Kościuszki, Kwiatowa, Łąkowa, Słoneczna, Spacerowa, Wieluńska, Żeromskiego),

Żary

Andrzejów,

Antonina,

Błaś,

Jastrzębice,

Kuźnica,

Leśniaki,

Maliniec,

Orzeł,

Rusiec - ulice:

Kilińskiego, Krótka, Leśna, Mickiewicza, Piaskowa, Plac Jana Pawła II, Polna, Południowa, Rybna, Świerczewskiego, Targowa, Zielona), Sówki,

Zalasy,

Pawłów

Aleksandrów,

Annolesie,

Bolesławów,

Dąbrówki Kobylańskie,

Dęby Wolskie,

Fajnów,

Janów,

Kol. Dęby Wolskie,

Korablew,

Krasowa,

Kurówek Prądzewski,

Mierzynów,

Nowa Wola,

Prądzew,

Salomejów,

Wincentów,

Wola Wiązowa,

Zagrodniki,

Zakurowie

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić do drogi dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą:

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:

UWAGA !!!

Odpady należy wystawić przed posesję do drogi dojazdowej. Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem           tel. 44 632 39 00

Kategoria: Odpady komunalne
Odsłony: 53