Przewodniczący Rady Gminy Rusiec
Wojciech ForęcWiceprzewodniczący Rady Gminy Rusiec
Malwina Bartosik


Radni :

 

Bartosik Malwina

Bieniek Radosław

Chwastowski Adam

Ciężka Aneta

Cywiński Andrzej

Dziedzic Robert

Foręc Wojciech

Kozieł Wojciech

 Rabenda Rafał

 Skrzydlewski Paweł

Szczepanik Józef

Szymczak Paweł

Wilczyński Jacek

Wlaźlak Mirosław