Przewodniczący Rady Gminy Rusiec
Bartłomiej BieniekWiceprzewodniczący Rady Gminy Rusiec
Czesław Płuciennik


Radni :
Bogdan Paweł Stolarczyk
Radosław Bieniek
Andrzej Cywiński
Adam Krysiak
Andrzej Nowak
Wojciech Sławomir Kozieł
Wacław Rojszczak
Urszula Stanik
Mirosław Wlaźlak
Piotr Adam Pluskota

Józef Antoni Szczepanik
Paweł Kacper Skrzydlewski
Wiesław Moszyński