OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej do miejscowości Kurówek Prądzewski na działkach o nr ewid. 955/2, 1399, 77, 1335, 75, 78, 79, 324, 325, 323, 415, 326, 701, 703/1, 87, 1360, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 59, 64/1, 1359, 1343, 66, 65, 64/2, 63, 32 i 626 obręb Prądzew, gmina Rusiec.