Drukuj

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rusiec,


na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 

  1. Zbierając i przetwarzając Państwa dane ich Administratorem jest Gmina Rusiec reprezentowana przez Wójta Gminy 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 35 zwana dalej Urzędem.

  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje:
  1. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  1. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Rusiec. Przy czym podanie danych jest:
  1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 1423