INFORMACJA WÓJTA GMINY RUSIEC

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

WÓJT GMINY RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że wywiesza się

na okres 21 dni (od dnia 29 sierpnia 2018 r. do dnia 19 września 2018 r.)

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec

wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Rusiec,

przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 

Wykazem objęte są nieruchomości gruntowe, położone w gminie Rusiec, w miejscowości i obrębie Rusiec, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:

  1. 2025/2 o powierzchni 0,5547 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
  2. 2028/2 o powierzchni 1,1329 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
  3. 2029 o powierzchni 1,2420 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
  4. 2039 o powierzchni 1,1169 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
  5. 2026/2 o powierzchni 1,0034 ha, numer KW PT1B/00054749/7,
  6. 2027/2 o powierzchni 1,3056 ha, numer KW PT1B/00076855/3,
  7. 2031/4 o powierzchni 0,1065 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
  8. 2033/2 o powierzchni 0,3212 ha, numer KW PT1B/00076616/6,

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Rusiec, z siedzibą w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35, parter pokój nr 7, telefon: 043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec    

/-/ Dariusz Woźniak    

Załączniki:
Pobierz plik (wykaz str. 1.jpg)wykaz str. 1.jpg[ ]984 kB
Pobierz plik (wykaz str. 2.jpg)wykaz str. 2.jpg[ ]943 kB
Pobierz plik (wykaz str. 3.jpg)wykaz str. 3.jpg[ ]935 kB
Pobierz plik (wykaz str. 4.jpg)wykaz str. 4.jpg[ ]992 kB
Pobierz plik (wykaz str. 5.jpg)wykaz str. 5.jpg[ ]796 kB