Komisja Rewizyjna:
1. Moszyński Wiesław - Przewodniczący Komisji
2. Cywiński Andrzej - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Skrzydlewski Paweł - Członek Komisji
 
 
 
 
Komisja Gospodarczo - Budżetowa:
1. Nowak Andrzej - Przewodniczący Komisji
2. Skrzydlewski Paweł - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Kozieł Wojciech - Członek Komisji
4. Płuciennik Czesław - Członek Komisji
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych:
1. Bieniek Radosław - Przewodniczący Komisji
2. Cywiński Andrzej - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Płuciennik Czesław - Członek Komisji
4. Nowak Andrzej - Członek Komisji
5. Skrzydlewski Paweł - Członek Komisji
6. Krysiak Adam - Członek Komisji
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Ochrony Zdrowia:
1. Krysiak Adam - Przewodniczący Komisji
2. Bieniek Bartłomiej - Z-ca Przewodniczącego Komisj
3. Szczepanik Józef - Członek Komisj
4. Wlaźlak Mirosław - Członek Komisji
5. Rojszczak Wacław - Członek Komisji
6. Moszyński Wiesław - Członek Komisji
Komisja Inwentaryzacyjna:
1. Wlaźlak Mirosław - Przewodniczący Komisji
2. Płuciennik Czesław - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Skrzydlewski Paweł- Członek Komisji
4. Bieniek Radosław - Członek Komisji
5. Rojszczak Wacław - Członek Komisji
6. Moszyński Wiesław - Członek Komisji
Komisja ds. Bezpieczeństwa
1. Szczepanik Józef - Przewodniczący Komisji
2. Moszyński Wiesław - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Kozieł Wojciech - Członek Komisji
4. Nowak Andrzej - Członek Komisji

5. Cywiński Andrzej - Członek Komisji

Komisja do zadań inwestycyjnych

1. Rojszczak Wacław - Przewodniczący Komisji
2. Kozieł Wojciech - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Bieniek Radosław - Członek Komisji
4. Cywiński Andrzej - Członek Komisji
5. Krysiak Adam - Członek Komisji
6. Szczepanik Józef - Członek Komisji
7. Wlaźlak Mirosław - Członek Komisji