Komisja Rewizyjna:

1) Kozieł Wojciech – Przewodniczący Komisji

2) Chwastowski Adam – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Bogusławski Bogumił – Członek Komisji

4) Ciężka Aneta – Członek Komisji

5) Cywiński Andrzej – Członek Komisji

6) Szymczak Paweł – Członek Komisji

7) Wlaźlak Mirosław – Członek Komisji


 

Komisja skarg, wniosków i petycji:

1) Rabenda Rafał - Przewodniczący Komisji

2) Szymczak Paweł - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Bieniek Radosław - Członek

4) Ciężka Aneta - Członek

5) Skrzydlewski Paweł - Członek

6) Szczepanik Józef - Członek

Komisja Gospodarczo - Budżetowa:

1) Dziedzic Robert – Przewodniczący Komisji

2) Szczepanik Józef – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Bartosik Malwina – Członek Komisji

4) Chwastowski Adam – Członek Komisji

5) Kozieł Wojciech – Członek Komisji

6) Skrzydlewski Paweł – Członek Komisji

7) Wilczyński Jacek - Członek Komisji

 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych:

1) Bieniek Radosław – Przewodniczący Komisji

2) Wilczyński Jacek – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Bartosik Malwina – Członek Komisji

4) Cywiński Andrzej – Członek Komisji

5) Szymczak Paweł – Członek Komisji

6) Wlaźlak Mirosław – Członek Komisji

7) Bogusławski Bogumił - Członek Komisji

 
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Ochrony Zdrowia:

1) Ciężka Aneta – Przewodniczący Komisji

2) Cywiński Andrzej – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Bartosik Malwina – Członek Komisji

4) Kozieł Wojciech – Członek Komisji

5) Rabenda Rafał – Członek Komisji

6) Skrzydlewski Paweł – Członek Komisji

7) Wilczyński Jacek – Członek Komisji

Komisja Inwentaryzacyjna:

1) Wlaźlak Mirosław – Przewodniczący Komisji

2) Chwastowski Adam – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Bartosik Malwina – Członek Komisji

4) Bieniek Radosław – Członek Komisji

5) Dziedzic Robert – Członek Komisji

6) Szczepanik Józef – Członek Komisji

7) Szymczak Paweł – Członek Komisji

 
Komisja ds. Bezpieczeństwa

1) Szczepanik Józef – Przewodniczący Komisji

2) Kozieł Wojciech – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Bieniek Radosław – Członek Komisji

4) Cywiński Andrzej – Członek Komisji

5) Rabenda Rafał – Członek Komisji

6) Skrzydlewski Paweł – Członek Komisji

7) Bogusławski Bogumił - Członek Komisji