o możliwości budowy nowych budynków mieszkalnych

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy nowych budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa zlokalizowanych w odległości około 1,5 km od istniejących i planowanych do budowy elektrowni wiatrowych do granicy terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy możliwe będzie do dnia 15 lipca 2019 r.

Lokalizację elektrowni wiatrowych można sprawdzić w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Rusiec na stronie internetowej www.rusiec.pl w zakładce System Informacji Przestrzennej.

Wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowych inwestycji należy składać do dnia 15 maja 2019 r. z uwagi na czas wymagany do przeprowadzenia uzgodnień zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informacje szczegółowe w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35, pierwsze piętro, pok. nr 14, w poniedziałki w godzinach od 900 do 1700, w pozostałe dni w godzinach od 730 do 1530.