Nazwa Sołectwa: Antonina
Sołtys: Wątroba Bogdan
Rada Sołecka: Izabela Wątroba ? przewodnicząca
Renata Wujak
Jerzy Ścigała

Nazwa Sołectwa: Annolesie
Sołtys: Bednarek Aneta
Rada Sołecka: Ryszard Brzozowski ? przewodniczący
Jadwiga Grzejdziak
Stanisław Łudczak
Katarzyna Andrusieczko
Marian Płuciennik

Nazwa Sołectwa: Aleksandrów
Sołtys: Kowalczyk Henryk
Rada Sołecka: Henryk Bednarek ? przewodniczący
Aneta Płuciennik
Jarosław Mateusiak

Nazwa Sołectwa: Dębina
Sołtys: Freus Marek
Rada Sołecka: Renata Marciniak ? przewodnicząca
Piotr Strychalski
Mirosława Klepczyńska
Krzysztof Jastrząbek

Nazwa Sołectwa: Andrzejów
Sołtys: Telinga Elżbieta
Rada Sołecka: Weronika Głąb ? przewodnicząca
Irena Miksa
Halina Pilarczyk
Janina Jędrasik

Nazwa Sołectwa: Dąbrowa Rusiecka
Sołtys: Kozieł Ewa
Rada Sołecka: Piotr Sikora ? przewodniczący
Dorota Grenda
Ryszard Irzykowski
Grzegorz Jażdżyk
Łukasz Chojak
Erwina Frysiak

Nazwa Sołectwa: Dęby Wolskie
Sołtys: Sikora Katarzyna
Rada Sołecka: Rafał Zawodziński ? przewodniczący
Marek Słomian
Agnieszka Majchrzak
Izydor Stanek
Zbigniew Krakowiak

Nazwa Sołectwa: Jastrzębice
Sołtys: Trojan Anastazja
Rada Sołecka: Marcin Śmiałkowski ? przewodniczący
Marzena Krasowska
Marek Zalewski
Ola Cywińska
Beata Lubiak

Nazwa Sołectwa: Korablew
Sołtys: Rogalewicz Szczepan
Rada Sołecka: Roman Materac ? przewodniczący
Malwina Bartosik
Marek Dec
Heronim Rogalewicz
Piotr Rogalewicz

Nazwa Sołectwa: Krasowa
Sołtys: Elżbieta Mrozowska
Rada Sołecka: Dariusz Kwieciński ? przewodniczący
Barbara Białek
Helena Jędrasiak

Nazwa Sołectwa: Kuźnica
Sołtys: Płuciennik Małgorzata
Rada Sołecka: Barbara Moszyńska ? przewodnicząca
Grażyna Słomian
Małgorzata Wlazłowska
Lidia Turowicz

Nazwa Sołectwa: Mierzynów
Sołtys: Pająk Sławomir
Rada Sołecka: Arkadiusz Ziemba ? przewodniczący
Arkadiusz Sukiennik
Dariusz Brzozowski

Nazwa Sołectwa: Nowa Wola
Sołtys: Szymczak Paweł
Rada Sołecka: Małgorzata Szymczak ? przewodnicząca
Edmund Łopata
Darek Gulczyński

Nazwa Sołectwa: Prądzew
Sołtys: Foltyńska Joanna
Rada Sołecka: Sylwester Kwaśniak ? przewodniczący
Błażej Frysiak
Marcel Frysiak
Ireneusz Włodarczyk
Monika Janowska

Nazwa Sołectwa: Rusiec I
Sołtys: Ciężka Aneta
Rada Sołecka: Rafał Rabenda ? przewodniczący
Marek Brzezowski
Jacek Bartosik
Anna Drzazga
Monika Matynia

Nazwa Sołectwa: Rusiec II
Sołtys: Troczyński Władysław
Rada Sołecka: Jan Ceglarek ? przewodniczący
Dariusz Ochocki
Rafał Beza
Wacław Dana
Józef Bukowski

Nazwa Sołectwa: Wola Wiązowa
Sołtys: Walkowiak Mariusz
Rada Sołecka: Monika Zimna ? przewodnicząca
Jerzy Mielczarek
Ryszard Ochocki
Maria Bieniek
Katarzyna Chruściel
Wiesław Kowalczyk

Nazwa Sołectwa: Wincentów
Sołtys: Roszczyk Mirosław
Rada Sołecka: Jadwiga Wojcieszek ? przewodnicząca
Henryk Banasiak
Urszula Włodarczyk
Zygmunt Sekieta
Wojciech Daszkowski

Nazwa Sołectwa: Zalasy
Sołtys: Brzeziecki Adam
Rada Sołecka: Jacek Wilczyński ? przewodniczący
Dariusz Słomian
Alicja Kamieniak
Janusz Drzazga
Anastazja Moszyńska

Nazwa Sołectwa: Zakurowie
Sołtys: Wlaźlak Mirosław
Rada Sołecka: Roman Gajda ? przewodniczący
Krystyna Barbaśna
Marcin Małecki
Aneta Działkowska

 

mapa.jpg

Miejscowości niesołeckie:

Bolesławów, Dąbrówki Kobylańskie, Dęby Wolskie-Kolonia, Fajnów, Koch, Kurówek Prądzewski, Leśniaki, Pawłów, Salomejów, Zagrodniki.