Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi przystąpił do „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. W związku z powyższym w dniach 27-29.01.2020r. najbardziej potrzebujący mieszkańcy gminy Rusiec otrzymali paczki żywnościowe. Łącznie wydano 1100 paczek dla 579 rodzin. Zgodnie z zasadami programu, ilość otrzymywanych paczek zależna jest od liczby osób w rodzinie.

Kryterium dochodowe obowiązujące w ramach programu wynosi:

- 1.056,00zł dla osoby w rodzinie,

- 1.402,00zł dla osoby samotnej.

Informujemy, iż osoby spełniające ww. kryterium, które chciałyby skorzystać z pomocy żywnościowej mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu.

Publikacja1.jpg