W dniu 20.02.2020r. w Urzędzie Gminy w Ruścu pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Ruścu zawarto umowę o powierzenie grantu na realizację zadania pod nazwą: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rusiec w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej", realizowanego w ramach projektu grantowego - przedsięwzięcie ,,Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie obiektów infrastruktury lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zagospodarowanie przestrzeni zostanie w 100% sfinansowane z projektu i będzie obejmowało położenie kostki, zamontowanie ławek oraz koszy przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu.

OSP_Rusiec_-_grant.jpg