18 stycznia 2020r. na walnym spotkaniu sprawozdawczym jednostki OSP Rusiec za rok 2019r., powołano do działania Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Głównym inicjatorem utworzenia drużyny był Pan Wojciech Foręc, który wraz z Michałem Wlazłowskim i Rafałem Płuciennikiem prowadzą zbiórki drużyny. Nadrzędnym celem MDP jest zainteresowanie młodzieży tematem ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP. Chętnych wśród młodzieży nie brakuje. Obecnie drużyna liczy 19 osób.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza spotyka się co 2 tygodnie w siedzibie straży OSP KSRG Rusiec ucząc się właściwego zachowania w momencie powstania pożaru lub innego zagrożenia oraz podstawowych zasad udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

MD_OSP_W_RUCU.jpg