Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu informuje, że z dniem 16 kwietnia 2020 r. w godz. od 8:00 do 16:00 (zgodnie z załączonym harmonogramem) rozpocznie się akcja dostarczania paczek żywnościowych do mieszkańców gminy Rusiec, którzy zostali zakwalifikowani do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014/2020.

_____________________________________
Uwaga!
W trosce o bezpieczeństwo osób objętych w/w pomocą, jak również osób, które włączą się w kolportaż,

zaznaczamy, iż paczki zostaną pozostawione na posesjach,

by nie doszło do bezpośredniego kontaktu między stronami.

Harmonogram.jpg