Biblioteka_i_przedszkola.jpg

Dyrektywy wskazane przez rząd:
- dla bibliotek - https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
- dla przedszkoli - https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli