2_001.jpgWniosek:

- o wydanie ugody o odszkodowanie za szkody górnicze,

- o wydanie wypisu/wyrysu z EGiB

można pobrać w Urzędzie Gminy w Ruścu.

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z EGiB należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek - o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynkow.pdf)wniosek - o wydanie wypisu/wyrysu - do Starostwa Powiatowego[wniosek - o wydanie wypisu/wyrysu - do Starostwa Powiatowego]2145 kB
Pobierz plik (wniosek KWB.docx)Wniosek o wydanie ugody o odszkodowanie za szkody górnicze[Wniosek o wydanie ugody o odszkodowanie za szkody górnicze]13 kB