W dniu 18.05.2020r., na prośbę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu, Dziewiąta Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej nieodpłatnie dostarczyła do Gminy Rusiec artykuły spożywcze z Banku Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana. Osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 zostaną wkrótce poinformowane przez GOPS o terminie dystrybucji żywności.

_______________________________________
Dziękujemy Dziewiątej Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej za szybką i skuteczną pomoc.

Transport_1_-wojsko.jpg