Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 216, poz. 2603 z późn. zm.)

WÓJT GMINY RUSIEC 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykazem objęte są nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie Rusiec, gm. Rusiec, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek:

 • 514/3 o pow. 0,0880 ha
  514/4 o pow. 0,0865 ha
  514/5 o pow. 0,0880 ha
  514/6 o pow. 0,0861 ha
  514/7 o pow. 0,0881 ha
  514/8 o pow. 0,0865 ha
  514/9 o pow. 0,0881 ha
  514/10 o pow. 0,0862 ha
  514/11 o pow. 0,1274 ha
  514/12 o pow. 0,1270 ha
  514/13 o pow. 0,1274 ha
  514/14 o pow. 0,1318 ha

Powyższe nieruchomości mają uregulowany stan prawny i urządzoną księgę wieczystą o numerze PT1B/00051940/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, parter pokój nr 7, telefon: 043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Dariusz Woźniak