o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rusiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji MASZ GŁOS! Bo samorząd to ty!

Jeśli uważasz, że w Twojej miejscowości lub gminie:

 • warto wprowadzić lub ulepszyć budżet obywatelski albo fundusz sołecki,
 • władze samorządowe powinny być bardziej dostępne dla mieszkanek i mieszkańców – organizować dyżury, udostępniać adresy mailowe i numery telefonów,                                   amieszczać informacje na stronach internetowych,
 • mieszkanki i mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na wydatki z budżetu,
 • jakiś element przestrzeni publicznej wymaga naprawy,
 • lokalne instytucje, takie jak domy kultury i biblioteki powinny uatrakcyjnić ofertę,
 • władze samorządowe powinny być bardziej otwarte na pomysły mieszkanek i mieszkańców,
 • brakuje odpowiedniej infrastruktury np. drogowej,
 • powinno być realizowanych więcej inicjatyw lokalnych,
 • przydałby się plan zagospodarowania przestrzennego,
 • dobrze byłoby poprawić przejrzystość działań władz samorządowych,
 • urzędy powinny dostosować godziny pracy do potrzeb mieszkanek i mieszkańców,
 • warto usprawnić funkcjonowanie komunikacji publicznej,
 • władze samorządowe powinny w większym stopniu konsultować z mieszkańcami i mieszkankami swoje plany i decyzje…

Bezpośredni link do rejestracji do akcji Masz Głos: https://www.maszglos.pl/o-akcji/dolacz/

Bezpośredni link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie w województwie łódzkim: https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-lodzi/

 

0001

2019 09 12 09h39 16

HARMONOGRAM ZAJĘĆ realizowanych w ramach projektu „SZKOŁA PRZYJAZNA DLA UCZNIÓW W GMINIE RUSIEC”
NR PROJEKTU: RPLD.11.01.02-10-0148/18 Okres realizacji zajęć: 09.09.2019 r. – 10.01.2020 r.
Nazwa Szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Wiązowej 97-438 Rusiec, Wola Wiązowa 42, tel. 043 67 669 87

Harmonogram w załączniku.

Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością pragnę Państwa zaprosić na Dożynki Gminne oraz II Festiwal Smaków w Ruścu, które odbędą się w dniu 8 września 2019r. Corocznie organizowane w Gminie Rusiec święto plonów to już tradycja. Jest zwieńczeniem całego roku ciężkiej pracy rolników. W tym roku imprezą towarzyszącą będzie II Festiwal Smaków. Koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Rusiec zaprezentują swe umiejętności, dzięki czemu udamy się w „kulinarną podróż” kosztując wyjątkowych dań z czasów naszych dziadków i pradziadków. Pragniemy, aby ten dzień zapadł w Państwa pamięci jako wyjątkowy, pełen lokalnych tradycji, dobrej zabawy w przyjaznej i rodzinnej atmosferze.
_______________________________
Wójt Gminy Rusiec Damian Szczytowski

Doynki_Gminne_2019.jpg