Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A

Zapisy oraz więcej informacji w Urzędzie Gminy w Ruścu (pokój nr 23) lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zapraszamy

 

0001

0002

 

Gorąco zapraszamy za zajęcia, warsztaty i wycieczki organizowene w okresie wakacji

przez Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu!

plakat_-_Lato_z_GOK_20192.jpg

Urząd Gminy w Ruścu zawiadamia wszystkich rolników, że spisy wyborców do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zostały wyłożone od 17 czerwca (poniedziałek) i będą dostępne do 4 lipca (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35 w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Zgłaszanie i rejestracja kandydatów na członków rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Komisji Okręgowej nr 6 w Gminie Rusiec odbędzie się natomiast w piątek 5 lipca w godz. 8:00-15:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Ruścu w pokoju nr 11.

plakat powiat