Odwoanie_Dnia_Kobiet.jpg

Szanowne Panie,
Wójt Gminy Rusiec Damian Szczytowski, Radni Rady Gminy Rusiec oraz Sołtysi
zapraszają na wydarzenie organizowane z okazji Dnia Kobiet
w dniu 15 marca 2020r. o godz.16:30
w sali gimnastycznej ZS-P w Woli Wiązowej.
______________
Przed Paniami zaprezentują się:
- dzieci i młodzież z GOK w Ruścu,
- An Dreo e Karina w największych przebojach
włoskiego duetu Al Bano & Romina Power „Felicita”.
https://youtu.be/cG-7OLBBgps
 
 
Dzie_Kobiet_2020.jpg

plakat4.jpg

ogłoszenie Targi Kielce-1.jpg

W dniu 28 lutego 2020r. w siedzibie placówki Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie Wójt Gminy Rusiec – Damian Szczytowski podpisał umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu CUŚ dla Powiatu Bełchatowskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Gminę Rusiec reprezentowali również: Skarbnik Gminy - Aleksandra Bartkowiak, Kierownik GOPS - Małgorzata Włodarczyk.
_________________________
Realizacja projektu ma na celu pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych osób starszych, poprzez zatrudnienie w naszej gminie dwóch opiekunek. Realizacja projektu rozpocznie się 1 maja 2020r i będzie trwała do 31 stycznia 2023r.
_________________________
Całkowita wartość projektu wynosi 411.841,84zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych - 365.297,00zł oraz wkład własny Gminy - 46.544,84zł.

UG-GOPS.jpg