Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.
W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.
_________________
Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu
do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, iw 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
_________________
Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/…/oswiadczenie-potwierdzajace-brak…
_________________
Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.

ARiMR_-_owiadczenia.jpg

18 stycznia 2020r. na walnym spotkaniu sprawozdawczym jednostki OSP Rusiec za rok 2019r., powołano do działania Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Głównym inicjatorem utworzenia drużyny był Pan Wojciech Foręc, który wraz z Michałem Wlazłowskim i Rafałem Płuciennikiem prowadzą zbiórki drużyny. Nadrzędnym celem MDP jest zainteresowanie młodzieży tematem ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP. Chętnych wśród młodzieży nie brakuje. Obecnie drużyna liczy 19 osób.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza spotyka się co 2 tygodnie w siedzibie straży OSP KSRG Rusiec ucząc się właściwego zachowania w momencie powstania pożaru lub innego zagrożenia oraz podstawowych zasad udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

MD_OSP_W_RUCU.jpg

W dniu 20.02.2020r. w Urzędzie Gminy w Ruścu pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Ruścu zawarto umowę o powierzenie grantu na realizację zadania pod nazwą: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rusiec w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej", realizowanego w ramach projektu grantowego - przedsięwzięcie ,,Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie obiektów infrastruktury lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zagospodarowanie przestrzeni zostanie w 100% sfinansowane z projektu i będzie obejmowało położenie kostki, zamontowanie ławek oraz koszy przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu.

OSP_Rusiec_-_grant.jpg

W 2020r. na Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ruścu czeka sporo zmian!
Miło nam poinformować, iż z początkiem marca rozpoczną się prace z systemem bibliotecznym SOWA! System jest pakietem programów wspomagających działalność biblioteki. Umożliwia zautomatyzowanie wielu procesów bibliotecznych, takich jak gromadzenie zbiorów, katalogowanie, wyszukiwanie i zestawianie informacji o posiadanych zbiorach, ewidencję posiadanych zbiorów oraz udostępnianie zbiorów (wypożyczanie, rezerwowanie i zamawianie). W pierwszym etapie prac w systemie zostanie stopniowo budowana baza danych całego księgozbioru biblioteki. Każda książka zostanie zaopatrzona w indywidualny kod kreskowy. Zanim jednak książka otrzyma kod, trzeba wykonać szereg działań, a samo wdrożenie systemu jest dość czasochłonne.

__________________________________
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość! Dołożymy wszelkich starań by w 2021r. uruchomić kolejny moduł systemu i umożliwić Wam wypożyczanie, rezerwowanie i zamawianie książek on-line.
W związku z podjętymi działaniami z dniem 2 marca 2020r. ulegną zmianie godziny otwarcia GBP w Ruścu.

GBP_w_Rucu.jpg

9c4489a06e1a53ae0fe0a6d1be56b937-0.jpg

9c4489a06e1a53ae0fe0a6d1be56b937-1.jpg