Ulotka2-min-1.jpg

Właściciele budynków i lokali mają obowiązek zgłoszenia źródła ciepła, wykorzystywanego na swojej posesji. Odpowiednie deklaracje należy złożyć do Urzędu Gminy w Ruścu lub za pośrednictwem Internetu.

W załączeniu znajdują się deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja-A.pdf)deklaracja-A.pdf[ ]253 kB
Pobierz plik (deklaracja-B.pdf)deklaracja-B.pdf[ ]283 kB
W dniu 25.06.2021 r. zostały odebrane prace związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec”. W bieżącym roku planowane jest również przygotowanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni ww. drogi.
_________________________
Na realizację powyższego zadania składały się następujące prace:
 • budowa kanalizacji deszczowej za kwotę 155.495,20 zł,
 • budowa chodnika za kwotę 122.044,80 zł,
 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego za kwotę 2.460,00 zł.
Koszt inwestycyjny wyniósł łącznie 280 000,00 zł brutto, z czego:
 • 140.000,00 zł z dotacji z budżetu Powiatu Bełchatowskiego,
 • 140.000,00 zł ze środków własnych budżetu Gminy Rusiec.

202106_-_Chodnik_ul.jpg

24 czerwca br. w Zelowie odbył się piknik rodzinny pod nazwą „Lato z Funduszami Unijnymi”, którego bezpośrednim organizatorem był Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. Urząd Marszałkowski oprócz wielu atrakcji dla mieszkańców przygotował również specjalne stoiska, dzięki którym można było uzyskać szczegółowe informacje na temat Funduszy Europejskich. W wydarzeniu uczestniczyło również Koło Gospodyń Wiejskich z Prądzewa prezentując lokalne specjały kulinarne. W trakcie pikniku Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba oraz Radny Sejmiku Wojewódzkiego Dariusz Rogut wręczyli granty dla sołectw z powiatu bełchatowskiego na realizację zadań mających na celu poprawę komfortu życia mieszkańców.
_________________________
Zwycięskie projekty sołectw z terenu Gminy Rusiec, które zostaną zrealizowane w bieżącym roku:
 •  Sołectwo Dęby Wolskie – projekt pn.: „Strefa relaksu mieszkańców sołectwa – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dęby Wolskie”- wysokość dotacji: 10.000,00 zł;
 •  Sołectwo Dąbrowa Rusiecka – projekt pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Rusieckiej”- wysokość dotacji: 10.000,00 zł;
 • Sołectwo Jastrzębice – projekt pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lamp solarnych na sołeckim boisku sportowym wraz z organizacją pikniku sołeckiego”- wysokość dotacji: 10.000,00 zł;
 • Sołectwo Prądzew – projekt pn.: „Wspólny kąt łączy pokolenia – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Prądzew”- wysokość dotacji: 10.000,00 zł.
_________________________
Serdecznie gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy przy realizacji ww. przedsięwzięć.
 
Granty_Soeckie_2021.jpg

 

nsp-identyfikator_pi_some.png

Od 23.06 br. rachmistrzowie spisowi zaczną odwiedzać respondentów, którzy do tej pory nie spisali się przez Internet, na infolinii lub w trakcie wywiadu telefonicznego.

Rachmistrza, który odwiedza respondenta w celu przeprowadzenia wywiadu spisowego można poprosić o wylegitymowanie się oficjalnym identyfikatorem. Każdy rachmistrz powinien mieć go przy sobie i okazać na prośbę respondentowi.

Identyfikator musi zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
 2. numer identyfikatora oraz hologram,
 3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
 4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
 5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony,
 6. informację na odwrocie, na terenie jakiego województwa rachmistrz jest upoważniony do zbierania danych.


W przypadku dalszych  wątpliwości warto skorzystać z  pozostałych możliwości weryfikacji rachmistrza jakie zapewniło Centralne Biuro Spisowe. Można to zrobić m.in. poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/

Rachmistrz spisowy nie będzie pytał o stan majątkowy respondenta, wartość przedmiotów należących do domowników, nie będzie również wymagał okazania korespondencji urzędowej np. z ZUS czy z bankami, ani prywatnej. Rachmistrz zada tylko te pytania, które są zapisane w formularzu. Wszyscy respondenci odpowiadają na te same pytania, nie są one różnicowane pod jakimkolwiek względem.

W przypadku stwierdzenia faktycznych nieścisłości należy przerwać wywiad, spisać dane rachmistrza i skontaktować się z najbliższym urzędem gminy, urzędem statystycznym lub jego oddziałem.

Wywiady bezpośrednie będą prowadzone z zachowaniem procedur sanitarnych rekomendowanych przez MZ i GIS. Każdy rachmistrz powinien używać niezbędnych środków ochrony osobistej i zachowywać dystans społeczny.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, respondent nie może odmówić rachmistrzowi realizacji wywiadu i przekazania danych w ramach spisu powszechnego (art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775).

Rusza_modernizacja_aż_pięć_naborów_wniosków_w_jednym_terminie.jpg

 

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację gospodarstw rolnych", i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r.

Po raz pierwszy w tym samym terminie można składać wnioski o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych", tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.