Urząd Gminy w Ruścu zawiadamia wszystkich rolników, że spisy wyborców do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zostały wyłożone od 17 czerwca (poniedziałek) i będą dostępne do 4 lipca (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35 w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Zgłaszanie i rejestracja kandydatów na członków rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Komisji Okręgowej nr 6 w Gminie Rusiec odbędzie się natomiast w piątek 5 lipca w godz. 8:00-15:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Ruścu w pokoju nr 11.

plakat powiat

2 PLAKAT 19.06

kurenda brak wody

W słoneczne niedzielne popołudnie 2 czerwca, mieszkańcy Sołectwa Mierzynów mogli miło spędzić czas na pikniku zorganizowanym przez Sołtysa Marka Płóciennika oraz Radę Sołecką. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji - przejażdżka dorożką, malowanie buziek, kolorowe baloniki, wata cukrowa, ognisko z kiełbaskami oraz wiele gier i zabaw.

na strone