Droga_Swki.jpg

Z końcem października zakończono prace nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sówki" w ramach projektu pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sówki". Całkowity koszt utwardzenia destruktem wraz z podbudową z kruszywa nawierzchni o długości 709 m wyniósł 141.746,71 zł. Na ten cel Gminy Rusiec przeznaczyła 84.596,71 zł i pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 57.150,00 zł. Na przestrzeni najbliższego roku planowana jest dalsza modernizacja drogi. W drugim etapie utwardzony kruszywem zostanie odcinek długości około 400 m. 

 

Wodocig_Paww.jpg
 
W październiku Gmina Rusiec zakończyła inwestycję pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów na dz. nr 81 i 165". Z uwagi na liczne awarie i mnożące się koszty za ich usunięcie, wodociąg na tym odcinku był priorytetowym zadaniem. Sieć wymagała pełnej modernizacji, co istotnie wpłynęło na poprawę jej efektywności. Zadanie o wartości 40.000,00 zł zostało sfinansowana z budżetu gminy i wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu.
 
Nowy-Dokument-programu-Microsoft-Word.jpg
spis_rolny2020.png

Gminny Komisarz Spisowy w Ruścu przypomina o trwającym do 30 listopada br. Powszechnym Spisie Rolnym. Udział w Spisie jest obowiązkowy. Przez cały okres trwania spisu rolnego możliwe jest dokonanie samospisu internetowego.

Jeśli nie dokonali Państwo jeszcze samospisu internetowego należy spodziewać się wizyty bezpośredniej Rachmistrza terenowego bądź kontaktu telefonicznego Rachmistrza, dzwoniącego spod numeru 22 666 – 66 – 62 lub 22 799 – 99 – 99. Prosimy o odbieranie telefonów z tych numerów.

Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Więcej informacji na temat spisu dostępnych jest na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod nr telefonu infolinii GUS: 22 279 – 99 – 99, a także w Gminnym Biurze Spisowym w Ruścu: 43 676 6011, wew. 25.

Polowania_zbiorowe_PRZEPIRKA_2020-1.jpg