Bezpłatne zajęcia ruchowe w formie aerobiku i zumby dla mieszkańców Gminy Rusiec zyskują coraz większą popularność. Cieszy to inicjatorów wspomnianych zajęć. Zdrowy styl życia oraz propagowanie aktywnego wypoczynku stały się modne. Od kilku lat w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu prowadzone były i nadal się odbywają zajęcia aerobiku. Również w Wiejskim Domu Kultury w Woli Wiązowej grupa pań spotyka się i ćwiczy trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki od 18:30 do 20:00. Jednak obecny rok jest rokiem rekordowym. Odpowiadając na prośby mieszkańców, Gminny Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zróżnicowanych wiekowo grup w trzech miejscowościach:
- w Dąbrowie Rusieckiej w sali OSP w środy od godz. 18:00 odbywa się aerobik;
- w Ruścu w Gminnym Ośrodku Kultury:
zajęcia taneczne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III w poniedziałki, godz. 16:00-17:30,
zajęcia taneczne dla uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum w poniedziałki, godz. 17:30-19:00,
aerobik w poniedziałki i czwartki od godz. 19:00,
zumba w środy - godz. 19:00;
-Woli Wiązowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym:
zajęcia taneczne dla dzieci w piątki, godz. 15:00-16:00,
zumba w piątki, godz. 16:00-17:00.
Zajęcia te propagują zdrowy styl życia, stanowiąc alternatywną formę spędzania czasu wolnego.  Służą poprawie zdrowia i kondycji fizycznej.
Prowadzone są przez profesjonalnych trenerów: p. Mateusza Szałańskiego i p. Magdalenę Kobylarz. To również ich zaangażowanie i umiejętności przyczyniają się do coraz większej popularności tej formy spędzania czasu. Sposób prowadzenia zajęć sprawia, że są one niepowtarzalne.
Regularne uprawianie aerobiku i ćwiczenie tańca to gwarancja pozostawania przez długie lata w dobrej kondycji. Warto wspomnieć, że to też doskonała zabawa.
Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach!

28 listopada 2015 r. w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej rozegrano V Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego Członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Tenisie Stołowym. W zawodach udział wzięło 30 zawodników ? członków jednostek OSP z Bujen Szlacheckich, Dąbrowy Rusieckiej, Łobudzic, Osin, Ruśca, Woli Wiązowej i Wygiełzowa.
Na wstępie przybyłych zawodników i opiekunów powitał i do sportowej walki w duchu fair play zachęcał Wójt Gminy Rusiec ?
p. Dariusz Woźniak.

Mieszkańcy wsi Krasowa zwrócili się w lutym bieżącego roku do Wójta Gminy Rusiec z prośbą o odłączenie miejscowości Krasowa od sołectwa Rusiec I. Swą prośbę motywowali faktem, iż chcą działać aktywniej dla swojej miejscowości, chcą też być bardziej samodzielni.  W odpowiedzi na inicjatywę mieszkańców wspomnianej wsi przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, a następnie na mocy Uchwały Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Rusiec z dnia 14 października 2015 r. dokonano podziału sołectwa Rusiec I i utworzono sołectwo Krasowa. Tym samym w skład Gminy Rusiec wchodzi aktualnie 20 sołectw.
27 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu odbyły się pierwsze wybory sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Krasowa.

Dbałość o najmłodsze pokolenie, o jego wykształcenie to ważne zadanie. Zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia dla uczniów jest priorytetem dla władz gminy. Środki zewnętrzne pozyskiwane na projekty związane z doposażeniem, unowocześnieniem placówek oświatowych, zajęcia dodatkowe przyczyniają się do wzbogacenia oferty edukacyjnej naszych szkół. Wspólny wysiłek dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły i urzędu zaowocował.

W dniu 13 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu odbyło się wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Uroczystość została poprzedzona mszą świętą w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ruścu.