plakat Kaczka cudaczka 2016

plakat ferie 2016

Załączniki:
Pobierz plik (Nabór kandydatów do komisji konkursowej.pdf)Nabór kandydatów do komisji konkursowej[Nabór kandydatów do komisji konkursowej]2543 kB
Pobierz plik (ogłoszenie w spr. otwartego konkursu ofert.pdf)Ogłoszenie Wójta w spr. wyników otwartego konkursu ofert[Ogłoszenie Wójta w spr. wyników otwartego konkursu ofert]533 kB
Pobierz plik (zarządzenie 4-2016.pdf)Zarządzenie 4/2016 w sprawie powołania składu komisji konkursowej.......[Zarządzenie 4/2016 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego]8048 kB
Pobierz plik (zarządzenie.pdf)Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert [Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 2016 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz organizacje prowadzące działalność pożytku ]6354 kB

Każdemu z nas Wieczerza Wigilijna kojarzy się z ciepłem rodzinnym i radosnym świętowaniem. W takim też nastroju po raz kolejny
w dniu 19 grudnia 2015 r. odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu Spotkanie Wigilijne.  

Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Rusiec ? p. Dariusz Woźniak. W spotkaniu uczestniczyło około 300 mieszkańców gminy, radni
i sołtysi oraz ksiądz proboszcz rusieckiej parafii.

Gmina Rusiec realizuje nową inicjatywę skierowaną do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych, ale i do innych, bo każdy z nas może potrzebować opieki medycznej. Mieszkańcy gminy otrzymają ?Koperty Życia?, które pomogą ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji.