INFORMACJA WÓJTA GMINY RUSIEC

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

WÓJT GMINY RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że wywiesza się

na okres 21 dni (od dnia 02 czerwca 2020 r. do dnia 24 czerwca 2020 r.)

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec oraz Sołtysa Sołectwa Wola Wiązowa,

a także zamieszcza się na stronie internetowej urzędu (tj. www.rusiec.pl)

wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz obejmuje lokal użytkowy o pow. 0,8 m² mieszczący się w budynku Domu Kultury w Woli Wiązowej, pod adresem: Wola Wiązowa 85, kod 97 – 438 Rusiec). Przedmiotowy lokal wynajmowany jest z przeznaczeniem na potrzeby lokalizacji szafy telekomunikacyjnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, w zakresie dostarczania łączy internetowych. Dotyczy zawarcia umowy najmu na czas określony tj. do 3 lat z dotychczasowym najemcą.

 

Wójt Gminy Rusiec 

/-/ Damian Szczytowski

Bank_ywnoci_-_czerwiec_2020r.jpg

Midzynarodowy_Dzie_Dziecka_2020.jpg

zdalna-szkoła-WWW.png

 

Od_25_maja_obsługa_beneficjentów_w_placówkach_ARiMR_w_pełnym_zakresie.png

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą obsługiwały rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy wszystkie biura powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bieżąco monitorujemy sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W zależności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje. – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco. – zapewnił Tomasz Nowakowski.

Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.

Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnie na dokumenty.