W dniu 08.09.2020 r. Urząd Wojewódzki w Łodzi za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przekazał dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ruścu i Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Woli Wiązowej 3600 maseczek. W tym dniu odebrano również z Delegatury Kuratorium w Piotrkowie Trybunalskim otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej termometry dla szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Rusiec.

Maseczki_i_termometry_dla_szk.jpg

19 sierpnia br. OSP Wola Wiązowa oraz sympatycy jednostki z ogromnym entuzjazmem powitali nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Druhowie kilkanaście lat oczekiwali na ten moment. Podziękowania należą się Prezesowi Robertowi Bieńkowi, który zainicjował przedsięwzięcie oraz zaangażował w działanie liczne grono osób i instytucji. Pozyskane dofinansowania, jak również wsparcie z sołectw oraz lokalnych firm pozwoliło zrealizować zamierzony cel.

Wartość zakupionego samochodu strażackiego to 859.770,00, na co złożyło się:

- dofinansowanie z NFOŚiGW/WFOŚiGW - 350.000,00 zł

- dotacja budżetowa ze środków KSRG - 210.000,00 zł

- dofinansowanie z budżetu Gminy Rusiec - 140.000,00 zł

- środki własne OSP Wola Wiązowa - 159.770,00 zł (w tym 100.000,00 zł przekazane od Zespołu Kółek Rolniczych w Woli Wiązowej, 59.770,00 wsparcie od firm i sołectw).

Stwierdzenie, iż „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ” w pełni znajduje odzwierciedlenie w działaniach druhów. Wczorajsze spotkanie Wójta Gminy Rusiec z zarządem OSP Wola Wiązowa nakreśliło dalszy kierunek współpracy. Priorytetem jest rozwój jednostki i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.

Druhom OSP Wola Wiązowa życzymy satysfakcji z pełnionej służby

oraz szczęśliwych powrotów z akcji!

OSP_WOLA_WIZOWA.jpg

Zaproszenie_od_Wojewody_Łódzkiego-1.jpg

11-17092020r_PGE.jpg

Informuję, iż w dniach od 21.09.2020 r. do 24.09.2020 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wiązowej wydawane będą paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 według załączonego harmonogramu.
 
Zwracam się z prośbą o zachowanie odpowiednich rygorów sanitarnych oraz o dostosowanie się do terminu i godziny odbioru paczki. W trakcie wizyty po odbiór paczki proszę pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zalecanych środków bezpieczeństwa, a przede wszystkim:
➡️ zachowaniu dwumetrowej odległości od drugiej osoby,
➡️ zasłanianiu ust i nosa,
➡️ noszeniu rękawiczek,
➡️ zdezynfekowaniu rąk środkiem odkażającym,
➡️ powstrzymaniu się od osobistego odbioru paczki, jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia.
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu
Małgorzata Włodarczyk