Podatki i opłaty lokalne

Od 2 lipca 2018 roku na terenie Gminy Rusiec obowiązuje nowa taryfa opłat dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i odporowadzania ścieków. Została ona zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Załączniki:
Pobierz plik ((220) Decyzja PO.RET.070.486.2.2018.MZ.pdf)DECYZJA[ ]586 kB
Pobierz plik ((220) Taryfa do decyzji PO.RET.070.486.2.2018.MZ.pdf)TARYFA DO DYCYZJI[ ]2061 kB

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniosek powyższy należy złożyć w terminach: od 1 do 28/29 lutego oraz od 1 do 31 sierpnia.

2. Faktury VAT stanowiąca dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w roku 2014 zwrot podatku, realizowany na podstawie wniosków składanych w terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2014 r., przyznaje się za okres 1 września do 31 stycznia)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rusiec

ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec,

Pokój nr 11 na pięterze

Wymagane opłaty:

Brak

Sposób załatwienia sprawy:

- osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Termin rozpatrzenia sprawy:

Decyzja wydana w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wypłaty zwrotu następować będą w terminach:

1-30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1-31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 436766011 wew. 224

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 43 67 669 29.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 559)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rusiec

ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec,

Pokój nr 6 na parterze

Wymagane opłaty:

Brak

Sposób załatwienia sprawy:

- osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Termin rozpatrzenia sprawy:

? realizacja następuje w tym samym dniu

- wnioski złożone korespondencyjnie ? zgodnie z kolejnością wpływających pism, w terminie niezwłocznym

Informacje dodatkowe:

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 436766011 wew. 217

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 43 67 669 29.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Z 2005 r., Nr 165,poz. 1374 r., z późn. zm.)