OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr GB4.6733.01.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego na dz.nr ewid. 117/10 przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.: 117/6 i 117/10 obręb Rusiec, gmina Rusiec.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do miejscowości Kurówek Prądzewski na działkach o nr ewid. 955/2, 1399, 77, 1335, 75, 78, 79, 324, 325, 323, 415, 326, 701, 703/1, 87, 1360, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 59, 64/1, 1359, 1343, 66, 65, 64/2, 63, 32 i 626 obręb Prądzew, gmina Rusiec.

Załączniki:
Pobierz plik (7 obwieszczenie BIP.pdf)7 obwieszczenie BIP.pdf[ ]77 kB

Od 1 października nocnej pomocy udzielą poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zorganizowane przez szpitale,
które są w sieci szpitali. Udzielą pomocy - tak jak dotąd - od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz
całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Sprawdź, gdzie uzyskasz pomoc!

Załączniki:
Pobierz plik (opieka nocna i świąteczna.pdf)NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.[NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.]114 kB

I) Rachunek bieżący Urzędu Gminy służący do wpłat z tytułu:

 • podatków (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych),
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty targowej,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • opłat za dzierżawę, czynsz, sprzedaż majątku gminy,
 • opłat  za zajęcie pasa drogowego,
 • opłat za umieszczenie w drodze publicznej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym opłat rocznych,
 • opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • opłata za udostepnienie danych,
 • opłaty za odpady komunalne,
 • inne opłaty.

18 9264 0009 0000 0097 2000 0020

Bank Spółdzielczy w Ruścu

ul. Wieluńska 42, 97-438 Rusiec

 

 

 

II) Rachunek budżetu Gminy Rusiec, nowy numer obowiązuje od 01.01.2017 r.:

 

25 9264 0009 0000 0505 2000 0020

 • wpłaty dotacji i subwencji,
 • wpłaty udziałów w podatkach dochodowych,
 • wpłaty podatków i innych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe.
Załączniki:
Pobierz plik (Na pomoc pracy.pdf)Projekt \"Na pomoc pracy\"[Projekt \"Na pomoc pracy\"]205 kB