Od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Rusiec rozpoczął działanie Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych (tzw. PSZOK). Do wspomnianego punktu mieszkańcy Gminy Rusiec którzy są objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, mogą bezpłatnie dostarczać posegregowane odpady komunalne, wykaz odpadów przedstawiony jest w załączniku poniżej w Instrukcji GPZOSiW. GPZOSiW czynny jest w pierwszą środę miesiąca od godz. 8.00 - do godz. 12.00 i w drugą środę miesiąca od godz. 14.00 - do godz. 18.00.

Deklaracja

W związku nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Rusiec wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przychodnie, ogródki działkowe, cmentarze, targowiska, itp.) do złożenia DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2013r.

ZMIANA USTAWY !!!

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która w sposób zupełnie odmienny reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana dotychczasowego systemu spowoduje i wymusi realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości w sposób zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy.

Załączniki:
Pobierz plik (ANKIETA.doc)ANKIETA[ ]31 kB
Pobierz plik (Co mnie czeka jako Mieszkanca.pdf)Co mnie czeka jako Mieszkańca[ ]83 kB