Uprzejmie zawiadamiam, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 31 grudnia 2014 r., poz. 4782 ukazała się Informacja Starosty Bełchatowskiego, że projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowany w ramach modernizacji, przeprowadzonej w obrębach: Mierzynów i Nowa Wola w gminie Rusiec, stał się z dniem 8 grudnia 2014 r. operatem ewidencji gruntów i budynków.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

yczenia2014

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz Phin Consulting Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na spotkanie w ramach konsultacji społecznych „Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2014 – 2020", które odbędzie się w dniu 22 października 2014r., o godzinie 15.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu, ul. Koniecpolskiego 5.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu i skorzystania z możliwości poznania kierunków działań w powiecie do roku 2020 oraz wyrażenia własnej opinii.