dzien_dla_zdrowia.jpg

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rusiec,


na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat konkursowy-1.pdf)Konkurs[konkurs]4479 kB
Pobierz plik (Regulamin konkursu pt. Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi_ostateczna2-1.pdf) konkurs organizowany przez ARiMR dla wszystkich OSP na terenie każdego powiatu[ konkurs organizowany przez ARiMR dla wszystkich OSP na terenie każdego powiatu]761 kB

Zarządzenie Nr 24/2018
Wójta Gminy Rusiec
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), zarządzam co następuje: