W ramach zadania pn.: Organizacja „Pikniku Rodzinnego” oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zalasy, współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 9.841,83zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 2.558,11zł:
- ogrodzono ogólnodostępny teren w centrum Zalasów, na którym znajduje się zarybiony zbiornik wodny;
- położono kostkę brukową przy grillu i altanie;
- zamontowano osłonę przeciwwiatrową z tworzywa PCV na altanie;
- zorganizowano w dniu 20.10.2019r. „Piknik Rodzinny”.
Podczas imprezy Koło Gospodyń Wiejskich w Zalasach serwowało swoje popisowe dania i słodkości, zabawy uprzyjemniały popołudnie najmłodszym, a wspólna biesiada przy muzyce integrowała uczestników.
_____________________________
Szczególne wyrazy uznania należą się Sołtysowi, Radzie Sołeckiej oraz mieszkańcom Sołectwa Zalasy, którzy wszystkie prace związane z realizacją zadania wykonali we własnym zakresie. Dziękujemy!

LOGO_1.png

Gmina Rusiec złożyła 3 wnioski i uzyskała wsparcie (m.in. dla Sołectwa Andrzejów) na realizację projektów przy udziale dotacji celowych z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
____________________________
W ramach zadania pn.: Organizacja „Pikniku Rodzinnego” oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pawłów współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 7 906,09zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 2054,96zł ogrodzono ogólnodostępny teren w centrum miejscowości Pawłów, dokonano nasadzenia krzewów oraz zorganizowano w dniu 21.09.2019r. „Piknik Rodzinny”. Impreza przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Pawłowa była doskonałą okazją do wielopokoleniowej integracji, a zarazem do podsumowania projektu. Wójt Damian Szczytowski oraz Radni Rady Gminy Rusiec podziękowali Pani Sołtys Elżbiecie Telindze, Radzie Sołeckiej oraz wszystkim mieszkańcom Sołectwa Andrzejów, którzy poświęcili swój prywatny czas i zaangażowali się w realizację zadania.
____________________________
Warto również nadmienić, iż lokalni przedsiębiorcy Pan Henryk Kula i Pan Jan Kaźmierczak zdeklarowali swoje wsparcie w dalszą modernizację terenu w miejscowości Pawłów. Dziękujemy!

LOGO_1.png

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza ostatni w tym roku nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" PO WER. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 4 do 20 listopada br. Zgodnie z założeniami projektowymi o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie osoby młode do 30 roku życia!!!

Wysokość dofinansowania to max 23.000 zł.

Informujemy, że kolejny nabór wniosków został zaplanowany dopiero na I kwartał 2020 roku.

Szczegółowe informacje nt. możliwości otrzymania dotacji udzielane są w pokoju nr 22,
telefonicznie: 44 631-40-70 lub dostępne są na stronie internetowej urzędu: www.pupbelchatow.pl

 

badanie_wzroku_2019.jpg

7.jpg