Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji MASZ GŁOS! Bo samorząd to ty!

Jeśli uważasz, że w Twojej miejscowości lub gminie:

 • warto wprowadzić lub ulepszyć budżet obywatelski albo fundusz sołecki,
 • władze samorządowe powinny być bardziej dostępne dla mieszkanek i mieszkańców – organizować dyżury, udostępniać adresy mailowe i numery telefonów,                                   amieszczać informacje na stronach internetowych,
 • mieszkanki i mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na wydatki z budżetu,
 • jakiś element przestrzeni publicznej wymaga naprawy,
 • lokalne instytucje, takie jak domy kultury i biblioteki powinny uatrakcyjnić ofertę,
 • władze samorządowe powinny być bardziej otwarte na pomysły mieszkanek i mieszkańców,
 • brakuje odpowiedniej infrastruktury np. drogowej,
 • powinno być realizowanych więcej inicjatyw lokalnych,
 • przydałby się plan zagospodarowania przestrzennego,
 • dobrze byłoby poprawić przejrzystość działań władz samorządowych,
 • urzędy powinny dostosować godziny pracy do potrzeb mieszkanek i mieszkańców,
 • warto usprawnić funkcjonowanie komunikacji publicznej,
 • władze samorządowe powinny w większym stopniu konsultować z mieszkańcami i mieszkankami swoje plany i decyzje…

Bezpośredni link do rejestracji do akcji Masz Głos: https://www.maszglos.pl/o-akcji/dolacz/

Bezpośredni link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie w województwie łódzkim: https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-lodzi/

 

0001

2019 09 12 09h39 16

HARMONOGRAM ZAJĘĆ realizowanych w ramach projektu „SZKOŁA PRZYJAZNA DLA UCZNIÓW W GMINIE RUSIEC”
NR PROJEKTU: RPLD.11.01.02-10-0148/18 Okres realizacji zajęć: 09.09.2019 r. – 10.01.2020 r.
Nazwa Szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Wiązowej 97-438 Rusiec, Wola Wiązowa 42, tel. 043 67 669 87

Harmonogram w załączniku.

Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością pragnę Państwa zaprosić na Dożynki Gminne oraz II Festiwal Smaków w Ruścu, które odbędą się w dniu 8 września 2019r. Corocznie organizowane w Gminie Rusiec święto plonów to już tradycja. Jest zwieńczeniem całego roku ciężkiej pracy rolników. W tym roku imprezą towarzyszącą będzie II Festiwal Smaków. Koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Rusiec zaprezentują swe umiejętności, dzięki czemu udamy się w „kulinarną podróż” kosztując wyjątkowych dań z czasów naszych dziadków i pradziadków. Pragniemy, aby ten dzień zapadł w Państwa pamięci jako wyjątkowy, pełen lokalnych tradycji, dobrej zabawy w przyjaznej i rodzinnej atmosferze.
_______________________________
Wójt Gminy Rusiec Damian Szczytowski

Doynki_Gminne_2019.jpg

Ogłaszamy konkurs na najpiękniejszą i najciekawszą dekorację dożynkową!

Regulamin:
1. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie sołectwa z gminy Rusiec.
2. Zgłoszenia do konkursu dokonuje sołtys lub członek rady sołeckiej.
3. Każde sołectwo może zgłosić 1 dekorację.
4. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 sierpnia br. pod nr tel. 43 67 66 125 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu.
5. Lokalizacja dekoracji obejmuje wyłącznie teren gminy Rusiec.
6. Dekoracja powinna zostać usytuowana przy drogach dojazdowych do gminy Rusiec lub na miejsce uroczystości, ewentualnie na trenie GOSiR w Ruścu (ustawienie na terenie imprezy wyłącznie po uzyskaniu zgody od organizatora).
7. Wykonane dekoracje nie mogą zagrażać bezpieczeństwu osób i mienia oraz ich usytuowanie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Dekoracja musi zachować trwałość od godz. 10:00 - 7 września do godz. 10:00 - 9 września br.
9. W dniu 7 września komisja konkursowa dokona oceny biorąc pod uwagę m.in. nawiązanie do tradycji dożynkowej, oryginalność dekoracji, jej trwałość oraz sposób ekspozycji.
10. Tematyka zgłoszonej pracy nie może być obraźliwa oraz wulgarna.
11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się w dniu 8 września w Ruścu.

Pokażmy jak może być pięknie, jak zdolnych i kreatywnych mieszkańców ma gmina Rusiec!
______________________________
Zapraszam serdecznie
Wójt Gminy Rusiec Damian Szczytowski

Dekoracja_doynkowa.jpg