W ostatnim okresie na terenie powiatu bełchatowskiego odnotowano wzrost zagrożeń włamaniami do domów wolnostojących, dokonywanych pod nieobecność domowników. Przedmiotem zainteresowania przestępców jest biżuteria i pieniądze. Istnieje podejrzenie, że sprawcy mogą podejmować przed włamaniem krótkotrwałą obserwację domu. Do zdarzeń najczęściej dochodzi po zmroku, podczas nieobecności domowników, tj. w godzinach 15:00-20:00.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek obcych osób, które wzbudzają Państwa podejrzenie, że mogą mieć związek z przedmiotowymi zdarzeniami oraz uzyskaniu informacji, które mogą pomóc w identyfikacji i zatrzymaniu sprawców włamań, prosimy o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym KPP w Bełchatowie pod numerem telefonu 690 115 431 bądź pod numerem alarmowym 997 lub 112.
Ważne są wszystkie, nawet z pozoru nieistotne informacje, takie jak: wygląd, ubiór, numery rejestracyjne pojazdu, marka, liczba osób czy kierunek przemieszczania się.

W ostatnim okresie na terenie powiatu bełchatowskiego odnotowano wzrost zagrożeń włamaniami do domów wolnostojących, dokonywanych pod nieobecność domowników. Przedmiotem zainteresowania przestępców jest biżuteria i pieniądze. Istnieje podejrzenie, że sprawcy mogą podejmować przed włamaniem krótkotrwałą obserwację domu. Do zdarzeń najczęściej dochodzi po zmroku, podczas nieobecności domowników, tj. w godzinach 15:00-20:00.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek obcych osób, które wzbudzają Państwa podejrzenie, że mogą mieć związek z przedmiotowymi zdarzeniami oraz uzyskaniu informacji, które mogą pomóc w identyfikacji i zatrzymaniu sprawców włamań, prosimy o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym KPP w Bełchatowie pod numerem telefonu 690 115 431 bądź pod numerem alarmowym 997 lub 112.
Ważne są wszystkie, nawet z pozoru nieistotne informacje, takie jak: wygląd, ubiór, numery rejestracyjne pojazdu, marka, liczba osób czy kierunek przemieszczania się.

plakat---Turniej-Tenisa-Stoowego-2018.jpg

Wielkimi krokami zbliża się czas naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie 2018. Tegoroczny obowiązek skorzystania z drogi elektronicznej może okazać się zbyt skomplikowany dla części rolników i ci będą potrzebowali pomocy w wypełnieniu wniosku. Wójt Gminy Rusiec – Dariusz Woźniak podjął kroki, które mają ułatwić gospodarzom z terenu Gminy Rusiec złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie. Pierwszym działaniem będzie pomoc w uzyskaniu loginów i haseł do aplikacji e-WniosekPlus.
W dniach od 19 do 23 w dyżur będą pełnić pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bełchatowie oraz wolontariusze, którzy pomogą w otrzymaniu dostępu do internetowej wersji wniosku.
Harmonogram w/w pomocy przedstawia się następująco:
Sołectwa: Rusiec I, Rusiec II, Dębina i Krasowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu w dniu 19 lutego 2018 r. w godz. 7:30-15:30.
Sołectwa: Kuźnica, Andrzejów, Jastrzębice, Zalasy w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu w dniu 20 lutego 2018 r. w godz. 7:30-15:30.
Sołectwa: Antonina, Korablew, Dąbrowa Rusiecka w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu w dniu 21.02.2018 r. w godz. 7:30-15:30.
Sołectwa: Wola Wiązowa, Mierzynów, Nowa Wola, Zakurowie w Domu Kultury w Woli Wiązowej w dniu 22 lutego 2018 r. w godz. 7:30-15:30.
Sołectwa: Prądzew, Dęby Wolskie, Aleksandrów, Annolesie, Wincentów w Domu Kultury W Woli Wiązowej w dniu 23 lutego 2018 r. w godz. 7:30-15:30.
Osoby pragnące skorzystać z pomocy powinny mieć przy sobie dowód osobisty oraz numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Następnie przy współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Bełchatowie odbędzie się 7 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu od godziny 10:00 szkolenie dla rolników na temat: „Zasady przyznawania płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji e-WniosekPlus. Dane potrzebne do wypełnienia e-WnioskuPlus” oraz „Obowiązki rolników na Obszarach Szczególnie Narażonych”. Serdecznie zapraszamy.
W tym czasie, będą trwały szkolenia wolontariuszy, którzy od 19 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu, Domu Kultury w Woli Wiązowej, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Rusieckiej i Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębicach, będą bezpłatnie wypełniać wnioski o dopłaty bezpośrednie. O szczegółowych terminach mieszkańcy zostaną powiadomieni kurendami.
Władze gminy mają nadzieję, że wyżej wskazana pomoc będzie skuteczna a korzystający z niej rolnicy – usatysfakcjonowani.

Tegoroczne ferie w Gminie Rusiec minęły bardzo szybko. Oferta zajęć feryjnych opracowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu przyczyniła się do aktywnego, wesołego i różnorodnego spędzenia czasu przez dzieci i młodzież. Najmłodsi ani się obejrzeli, a już musieli wracać do szkolnych ławek. Dwutygodniowy okres odpoczynku był czasem pełnym atrakcji sportowych, tanecznych, muzycznych i tych związanych z rozwojem manualnym uczestników. Każdy mógł znaleźć w ofercie coś dla siebie.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty muzyczne pt. „Instrumentalny zawrót głowy” prowadzone przez instruktorów Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego w Ruścu oraz warsztaty taneczne Hip Hop. Do współpracy udało się również zaprosić Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych z Ruśca. Poprowadzone przez Panie zajęcia pt. „Zimowe stwory” pozwoliły rozwinąć umiejętności plastyczne. Bałwanki i skrzaty, które powstały w trakcie zajęć, będą miłą pamiątką. Niewątpliwą atrakcją okazało się przedstawienie dla dzieci „Zaczarowany młynek”. Karnawałowym akcentem był z kolei „Bal przebierańców”. Zabawy, konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek, pokaz tańca przygotowany przez grupę taneczną działającą przy GOK gwarantowały dobrą zabawę. Na zakończenie ferii Wójt Gminy Rusiec – p. Dariusz Woźniak zorganizował dla uczestniczących w zajęciach bezpłatny wyjazd do kina do Bełchatowa. Osiemdziesięcioro dzieci z terenu całej gminy skorzystało z tej propozycji.
Celem organizatorów tegorocznych ferii było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego, twórczego spędzania czasu wolnego. Cieszy fakt dużej ilości milusińskich korzystających z oferty.
Zajęcia zorganizowane zostały w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu, Domu Kultury w Woli Wiązowej oraz w świetlicach w Dąbrowie Rusieckiej, Dębach Wolskich i Kuźnicy.
Za zaangażowanie w prowadzenie zajęć podziękowania należą się pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu, muzykom Amatorskiej Orkiestry Dętej w Ruścu i paniom ze Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych. Dziękujemy też rodzicom za umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach oraz za czas poświęcony na przygotowanie pomysłowych kostiumów na „Bal przebierańców”.                                                                                                                 Jeszcze długo wszyscy zainteresowani będą wspominać radosne ferie zimowe 2018.