202009_-_Otwarcie_GBP_w_Rucu.jpg

   Dyrekcja ZS – P w Ruścu informuje, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w grupie 5 – 6 – latków (oddział przedszkolny w szkole), nad którą opiekę sprawować będzie p. Jolanta Rychlewska, nastąpi 01.09.2020 r. o godz. 9:00. W tym dniu przewidziane jest tylko krótkie spotkanie z dziećmi na terenie szkoły w sali nr 8. W dniach 02 – 04.09.2020 r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w szkole zobowiązani są do zapewnienia swoim pociechom suchego prowiantu. Przedszkole zapewnić może tylko ciepły napój.

     Pozostałe grupy ( 3 – 4 – 5 – latków) rozpoczną uczęszczanie do przedszkola 07.09.2020 r. Przyczyną przesunięcia terminu jest opóźnienie w dostawie nowego sprzętu do remontowanej kuchni wynikłe z pandemii.

   Nadmieniam, iż od nowego roku szkolnego będzie funkcjonować w ZS – P w Ruścu jedna kuchnia szkolno – przedszkolna.

     Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrektor ZS – P w Ruścu

Aneta Grabarz

Nadleśnictwo Bełchatów informuje, że w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19, leśniczy nie będzie przyjmował interesantów w Urzędzie Gminy w Ruścu - do odwołania.

Osoby, które są zainteresowane pozyskiwaniem drzew leśnych proszone są o kontakt telefoniczny z leśniczym Panem Kamilem Lachowskim - 604 276 211.

graph_image.png

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

 

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe - adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego - ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnię.

O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej wywołana koronakryzysem  i nie otrzymali oni pomocy na szkody spowodowane w 2019 roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyznania pomocy jest złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 roku dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami.

Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy można kierować do biur powiatowych Agencji lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok 2020/2021

należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ruścu,

pod adresem: Wieluńska 72, 97-438 Rusiec; tel. 43 6766025.

Wnioski należy składać w okresie od 10.08.2020 r. do 15.09.2020 r. w dniach:

poniedziałek   9:00 – 17:00;

wtorek - piątek - 7:30 – 15:30.

Zasady przyznania wniosku:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe:

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskany dochód netto w rodzinie ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00zł - art. 8, art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r, poz. 1507 z późn. zm.).

Wnioski w wersji papierowej dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu. 

Kierownik GOPS w Ruścu

Małgorzata Włodarczyk