Od 2018 r. rolnicy muszą przedstawić się na elektroniczny sposób załatwiania wniosku o dopłaty bezpośrednie za pomocą nowej  aplikacji eWniosekPlus zamieszczonej na portalu Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa.
W tym celu ARiMR planuje przeprowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej, której celem  jest przedstawienie zalet składania wniosków przez Internet, a także praktyczne przygotowanie rolników i doradców  do korzystania  z nowej  aplikacji.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w  przygotowanym projekcie  ustawy wprowadza też uproszczony  tryb ubiegania się  o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW dla rolników z tych gospodarstw, których sytuacja  nie zmieniła się w porównaniu  z poprzednim rokiem. Zgodnie  z przepisem przejściowym w 2018 r zamiast wniosku o przyznanie płatności, rolnik będzie mógł złożyć w biurze powiatowym ARiMR papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w porównaniu  do wniosku o dopłaty z poprzedniego roku.
Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie  płatności na rok 2017 deklarował  powierzchnie gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał  się wyłącznie:
- o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową lub płatność związaną  do powierzchni uprawy chmielu, lub  płatność do owiec, lub płatność do kóz, lub płatność niezwiązaną do tytoniu, lub
- w ramach PROW 2007-2013 o wypłatę pomocy na zalesienie, lub
- w ramach PROW 2014-2020 o przyznanie płatności ONW, lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.
Termin  składania  takich oświadczeń  wyznaczono  na okres  od 15 lutego  do 14 marca 2018 roku.
Składanie  dokumentów w tegorocznej  kampanii rozpocznie się  od 15 marca i potrwa do 15 maja 2018 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJA eWNIOSEK PLUS.docx)INFORMACJA eWNIOSEKPLUS[ ]29 kB
Pobierz plik (KOMUNIKAT eWNIOSEK PLUS.docx)KOMUNIKAT eWNIOSEKPLUS[ ]32 kB

plakat---ferie-2018.jpg

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
finansowany jest ze środków budżetu państwa
otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu, przy ul. Wieluńskiej 33 powstał GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ. Na podstawie umowy nr 28/2017/960.71 z dnia 22.12.2017r. zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Rusiec gabinet jest dotowany z budżetu państwa na realizację zadania własnego Gminy Rusiec. Dotacja finansowa przeznaczona została na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.  Kwota dotacji to 4.185,00 zł (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Tradycją już można nazwać wspólne wieczerze i kolędowanie Mieszkańców Gminy Rusiec. 16 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu spotkało się przy wigilijnym stole około 300 osób.
Wszystkich przybyłych powitał Wójt Gminy Rusiec – Dariusz Woźniak, który złożył zebranym życzenia świąteczne i noworoczne. Wspomniał, że Wigilia to taki czas, w którym nikt nie powinien być sam: „Wigilia jest dniem, w którym powinniśmy pamiętać o wszystkich”.                                                    
Ksiądz Proboszcz – Jan Furgała odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Pańskim oraz poprowadził modlitwę. Później przyszedł czas na wspólne życzenia. Podczas łamania się opłatkiem na twarzach zaproszonych gości malowały się wielkie wzruszenie i radość ze spotkania. Następnie uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu zaprezentowali przedstawienie bożonarodzeniowe. Inscenizacja wprowadziła wszystkich zgromadzonych w świąteczny nastrój, za co artyści otrzymali gromkie brawa. Świąteczną atmosferę spotkania podkreśliły również  smaczne potrawy wigilijne.
W rodzinnej atmosferze, w świątecznym nastroju, przy dźwiękach kolęd długo trwały rozmowy i wspólne świętowanie.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na zaproszenie. Mamy nadzieję, iż uczestnicy spotkania przeżyli miłe chwile w ciepłej i serdecznej atmosferze.
Podziękowania należą się również tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej niezwykłej uroczystości.

 

Załączniki:
Pobierz plik (porządek .pdf)XXIX Sesja Rady Gminy Rusiec[XXIX Sesja Rady Gminy Rusiec]168 kB