202007_-_Mammografi_Wola_Wizowa.jpg

Mammografia_R_i_WW.png

W związku z rozpoczynającym się nowym okresem przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz "Dobry Start" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu informuje o możliwości składania wniosków w następujących formach:
- elektronicznej - od 1 lipca 2020r- za pośrednictwem indywidualnego konta bankowego i emp@tii https://empatia.mpips.gov.pl/
- tradycyjnej (papierowej) - nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2020r.
__________________________________________
Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19 zachęcamy do skorzystania z elektronicznej formy składania wniosków.

Wniosek o świadczenie "Dobry Start":

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Wniosek o zasiłek rodzinny:

https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

Nowy_okres_zasikowy.jpg

W roku szkolnym 2019/2020 po raz pierwszy, w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji dla uzdolnionych uczniów w Gminie Rusiec”, przyznano jednorazowe stypendia Wójta Gminy Rusiec za wyniki w nauce. Wsparcie otrzymało 69 uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusiec. W gronie stypendystów ze średnią ocen 5,00 i wyżej znalazło się 30 osób, natomiast ze średnią ocen 4,75-4,99 - 39 osób.
________________________
Życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji! 

Stypendium_2019-2020.jpg

202006_-_Rodzina_500.jpg