Solidarność, wiarygodność, skuteczność, życzliwe podejście do inwestorów, dbałość o dobrą współpracę z mieszkańcami i przedsiębiorcami to najważniejsze cechy dobrego samorządu. Na taki obraz i pozytywną ocenę trzeba ciężko pracować. Gmina Rusiec od kilkunastu lat zarządzana przez Wójta Dariusza Woźniaka jest postrzegana nie tylko w powiecie i w województwie ale na terenie całego kraju jako taki właśnie partner. Świadczą o tym tytuły i certyfikaty, jakie otrzymał w tym czasie samorząd gminy oraz imiennie Wójt.

Przyznanie tytułu „WÓJTA ROKU 2016” w plebiscycie organizowanym przez TVP to ogromny prestiż. Całokształt pracy Wójta, także jego działalność społeczna zostały ocenione przez Kapitułę Konkursu bardzo wysoko. Podkreślono skuteczność i aktywność włodarza gminy.

W 2016 roku gmina Rusiec uzyskała tytuł w ogólnopolskim konkursie „WZOROWA GMINA” w dziedzinie inwestycji. Certyfikat jest potwierdzeniem, że należy do grona najlepszych samorządów w Polsce, jest liderem inwestycji, przykładem dla innych.

Kolejny zaszczytny tytuł to „GMINA FAIR PLAY” przyznany w 2009 r. Jest to jedno z najważniejszych wyróżnień uzyskiwanych przez samorządy. Tytuł znakomicie potwierdza skuteczność i celowość podejmowanych działań inwestycyjnych.

Warto również wspomnieć, że gmina Rusiec uzyskała certyfikat „NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY”. Celem konkursu było propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia. Wyróżniono gminę w kategorii „Kompleksowe inwestycje i modernizacja oświetlenia dróg i ulic”. Dzięki realizacji nagrodzonego zadania poprawiła się jakość oświetlenia, ale również zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Nie bez znaczenia jest także czterokrotnie przyznany Wójtowi Gminy Rusiec tytuł „SAMORZĄDOWCA ROKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”, tytuł „WÓJT DARIUSZ WOŹNIAK I GMINA RUSIEC – PRZYJAŹNI INWESTOROM” lub „CZŁECZYSKO ROKU – za mądre zarządzanie gminą Rusiec, bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi i realizację obranego kierunku rozwoju małej ojczyzny”.

W gabinecie Wójta Gminy Rusiec – Dariusza Woźniaka jest także wiele podziękowań za wsparcie, za pomoc, za życzliwość.

Zdobycie tak prestiżowych tytułów pokazuje, że działania Wójta to działania w dobrym kierunku.

22 kwietnia 2017 r. o godzinie 19:00 w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie na ulicy Woronicza odbyła się finałowa gala plebiscytu „WÓJT ROKU 2016”, w której uczestniczyło dziesięciu wójtów z całej Polski, wytypowanych wcześniej przez Kapitułę Konkursu.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2017

Wtorkowe popołudnie (11 kwietnia) w gminie Rusiec zapisze się w lokalnych kronikach jako dzień przeprowadzenia niecodziennej i bardzo pożytecznej akcji edukacyjnej pod hasłem: „Gmina Rusiec sadzi, nie wycina”.

WÓJT GMINY RUSIEC

OGŁASZA

pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR

Opis przedmiotu sprzedaży:

- marka/model samochodu: SKODA Superb II 2.0.TDI-CR

- nr rejestracyjny: EBE80V9

- rok produkcji: 2011

- pojemność silnika: 1968 cm3

- dopuszczalna masa całkowita: 2135 kg

- wskazanie drogomierza na dzień 23.03.2017 r.: 265 041 km

- rodzaj paliwa: olej napędowy

- kolor: beż metalizowany

- skrzynia biegów: automatyczna

- data pierwszej rejestracji: 27.04.2011 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ruścu,
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, w pokoju nr 12, I piętro (Sala konferencyjna).

Samochód można oglądać w dni robocze od 6 kwietnia 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r. od godziny 8:00 do godziny 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 43/6766011 wew. 214 lub wew. 225.

Cena wywoławcza - 34 000,00 zł

Kwota postąpienia - 100,00 zł

Kwota wadium - 3 400,00 zł

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w dniu 21 kwietnia od godziny 7:30 do 9:00 lub
na konto 18 9264 0009 0000 0097 2000 0020 z dopiskiem „wadium przetargowe na zakup samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR” w terminie do 18 kwietnia 2017 r. Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć
na podany wyżej rachunek bankowy. W przypadku wpłaty na konto termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto.

Oferenci przed rozpoczęciem przetargu przedkładają komisji przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu, stanem technicznym pojazdu oraz projektem umowy (wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu).

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który przetarg wygra, pozostałym osobom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadkach określonych w „Regulaminie przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu służbowego będącego mieniem Gminy Rusiec”, tj. gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Ruścu w pok. nr 3 oraz na stronach internetowych: www.rusiec.pl oraz http://www.e-bip.pl/Start/57/OfficialBulletinBoard