Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie Wojewody.pdf)Zarządzenie Wojewody Łódzkiego w spr. zarządzenia wyborów uzupełniających do RGR[Zarządzenie Wojewody Łódzkiego w spr. zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rusiec w okręgu nr 5]207 kB

                                                 INFORMACJA
                                        o zmianie godzin pracy
                                        Urzędu Gminy w Ruścu

           Informuję, iż z dniem 1 stycznia 2019r. zostają zmienione godziny pracy Urzędu Gminy w Ruścu.

Urząd będzie pracował w następujących godzinach:

Poniedziałek         –   w godz. 9.00 – 17.00

Wtorek – Piątek     –   w godz. 7.30 – 15.30

 

                                                              Wójt Gminy Rusiec

                                                              Damian Szczytowski

Załączniki:
Pobierz plik (godziny pracy UG.pdf)Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy w Ruścu[Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy w Ruścu]265 kB
Załączniki:
Pobierz plik (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w spr. wygaśnięcia mandatu radnego.pdf)Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim[Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim]147 kB

INFORMACJA WÓJTA GMINY RUSIEC

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

WÓJT GMINY RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że wywiesza się

na okres 21 dni (od dnia 29 sierpnia 2018 r. do dnia 19 września 2018 r.)

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec

wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Rusiec,

przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 

Wykazem objęte są nieruchomości gruntowe, położone w gminie Rusiec, w miejscowości i obrębie Rusiec, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:

  1. 2025/2 o powierzchni 0,5547 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
  2. 2028/2 o powierzchni 1,1329 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
  3. 2029 o powierzchni 1,2420 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
  4. 2039 o powierzchni 1,1169 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
  5. 2026/2 o powierzchni 1,0034 ha, numer KW PT1B/00054749/7,
  6. 2027/2 o powierzchni 1,3056 ha, numer KW PT1B/00076855/3,
  7. 2031/4 o powierzchni 0,1065 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
  8. 2033/2 o powierzchni 0,3212 ha, numer KW PT1B/00076616/6,

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Rusiec, z siedzibą w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35, parter pokój nr 7, telefon: 043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec    

/-/ Dariusz Woźniak    

Załączniki:
Pobierz plik (wykaz str. 1.jpg)wykaz str. 1.jpg[ ]984 kB
Pobierz plik (wykaz str. 2.jpg)wykaz str. 2.jpg[ ]943 kB
Pobierz plik (wykaz str. 3.jpg)wykaz str. 3.jpg[ ]935 kB
Pobierz plik (wykaz str. 4.jpg)wykaz str. 4.jpg[ ]992 kB
Pobierz plik (wykaz str. 5.jpg)wykaz str. 5.jpg[ ]796 kB

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rusiec

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), uchwały Rady Gminy Rusiec Nr XXXII/270/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rusiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 marca 2018 r. poz. 1473) oraz uchwały Rady Gminy Rusiec Nr XXXV/291/2018 z dn. 24 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Rusiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14 czerwca 2018 r. poz. 3075) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Ruścu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych a dzień 21 października 2018 r.

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych
w okręgu wyborczym

1.

Aleksandrów, Annolesie;

1

2.

Dęby Wolskie, Zalasy;

1

3.

Mierzynów, Wincentów;

1

4.

Nowa Wola;

1

5.

Wola Wiązowa;

1

6.

Prądzew, Zakurowie;

1

7.

Dąbrowa Rusiecka od nr 29 do nr 110A;

1

8.

Dąbrowa Rusiecka od nr 1 do 28A oraz od nr 111 do nr 140,
Dębina, Rusiec I: Żary;

1

9.

Korablew, Kuźnica;

1

10.

Andrzejów, Jastrzębice;

1

11.

Antonina, Rusiec II: Rusiec Kolonia;

1

12.

Rusiec I: Maliniec;

Rusiec II: ulice Mickiewicza, Rybna;

1

13.

Rusiec II: ulice: Dąbrowskiego, Dworcowa, Konopnickiej, Kościuszki, Wieluńska od nr 1 do 30a oraz od nr 32 do 54 (parzyste);

1

14.

Krasowa, Rusiec I: ulice Cicha, Leśna, Łąkowa, Koniecpolskiego, Krótka, Kwiatowa, Piaskowa, Słoneczna, Spacerowa, Targowa, Wieluńska od nr 56 do 96 oraz od nr 31 do nr 55 (nieparzyste), Żeromskiego;

1

15.

Rusiec I: Orzeł, ulice Kilińskiego, Polna, Południowa, Sosnowa, Zielona.

1

       Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Ruścu mieści się w Urzędzie Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, tel. 43/6766011 wew. 212

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                              WÓJT GMINY RUSIEC

                                                                                                                                                                DARIUSZ WOŹNIAK