Wielkimi krokami zbliża się czas naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie 2018. Tegoroczny obowiązek skorzystania z drogi elektronicznej może okazać się zbyt skomplikowany dla części rolników i ci będą potrzebowali pomocy w wypełnieniu wniosku. Wójt Gminy Rusiec – Dariusz Woźniak podjął kroki, które mają ułatwić gospodarzom z terenu Gminy Rusiec złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie. Pierwszym działaniem będzie pomoc w uzyskaniu loginów i haseł do aplikacji e-WniosekPlus.
W dniach od 19 do 23 w dyżur będą pełnić pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bełchatowie oraz wolontariusze, którzy pomogą w otrzymaniu dostępu do internetowej wersji wniosku.
Harmonogram w/w pomocy przedstawia się następująco:
Sołectwa: Rusiec I, Rusiec II, Dębina i Krasowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu w dniu 19 lutego 2018 r. w godz. 7:30-15:30.
Sołectwa: Kuźnica, Andrzejów, Jastrzębice, Zalasy w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu w dniu 20 lutego 2018 r. w godz. 7:30-15:30.
Sołectwa: Antonina, Korablew, Dąbrowa Rusiecka w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu w dniu 21.02.2018 r. w godz. 7:30-15:30.
Sołectwa: Wola Wiązowa, Mierzynów, Nowa Wola, Zakurowie w Domu Kultury w Woli Wiązowej w dniu 22 lutego 2018 r. w godz. 7:30-15:30.
Sołectwa: Prądzew, Dęby Wolskie, Aleksandrów, Annolesie, Wincentów w Domu Kultury W Woli Wiązowej w dniu 23 lutego 2018 r. w godz. 7:30-15:30.
Osoby pragnące skorzystać z pomocy powinny mieć przy sobie dowód osobisty oraz numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Następnie przy współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Bełchatowie odbędzie się 7 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu od godziny 10:00 szkolenie dla rolników na temat: „Zasady przyznawania płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji e-WniosekPlus. Dane potrzebne do wypełnienia e-WnioskuPlus” oraz „Obowiązki rolników na Obszarach Szczególnie Narażonych”. Serdecznie zapraszamy.
W tym czasie, będą trwały szkolenia wolontariuszy, którzy od 19 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu, Domu Kultury w Woli Wiązowej, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Rusieckiej i Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębicach, będą bezpłatnie wypełniać wnioski o dopłaty bezpośrednie. O szczegółowych terminach mieszkańcy zostaną powiadomieni kurendami.
Władze gminy mają nadzieję, że wyżej wskazana pomoc będzie skuteczna a korzystający z niej rolnicy – usatysfakcjonowani.

Tegoroczne ferie w Gminie Rusiec minęły bardzo szybko. Oferta zajęć feryjnych opracowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu przyczyniła się do aktywnego, wesołego i różnorodnego spędzenia czasu przez dzieci i młodzież. Najmłodsi ani się obejrzeli, a już musieli wracać do szkolnych ławek. Dwutygodniowy okres odpoczynku był czasem pełnym atrakcji sportowych, tanecznych, muzycznych i tych związanych z rozwojem manualnym uczestników. Każdy mógł znaleźć w ofercie coś dla siebie.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty muzyczne pt. „Instrumentalny zawrót głowy” prowadzone przez instruktorów Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego w Ruścu oraz warsztaty taneczne Hip Hop. Do współpracy udało się również zaprosić Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych z Ruśca. Poprowadzone przez Panie zajęcia pt. „Zimowe stwory” pozwoliły rozwinąć umiejętności plastyczne. Bałwanki i skrzaty, które powstały w trakcie zajęć, będą miłą pamiątką. Niewątpliwą atrakcją okazało się przedstawienie dla dzieci „Zaczarowany młynek”. Karnawałowym akcentem był z kolei „Bal przebierańców”. Zabawy, konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek, pokaz tańca przygotowany przez grupę taneczną działającą przy GOK gwarantowały dobrą zabawę. Na zakończenie ferii Wójt Gminy Rusiec – p. Dariusz Woźniak zorganizował dla uczestniczących w zajęciach bezpłatny wyjazd do kina do Bełchatowa. Osiemdziesięcioro dzieci z terenu całej gminy skorzystało z tej propozycji.
Celem organizatorów tegorocznych ferii było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego, twórczego spędzania czasu wolnego. Cieszy fakt dużej ilości milusińskich korzystających z oferty.
Zajęcia zorganizowane zostały w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu, Domu Kultury w Woli Wiązowej oraz w świetlicach w Dąbrowie Rusieckiej, Dębach Wolskich i Kuźnicy.
Za zaangażowanie w prowadzenie zajęć podziękowania należą się pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu, muzykom Amatorskiej Orkiestry Dętej w Ruścu i paniom ze Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych. Dziękujemy też rodzicom za umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach oraz za czas poświęcony na przygotowanie pomysłowych kostiumów na „Bal przebierańców”.                                                                                                                 Jeszcze długo wszyscy zainteresowani będą wspominać radosne ferie zimowe 2018.

 

Od 2018 r. rolnicy muszą przedstawić się na elektroniczny sposób załatwiania wniosku o dopłaty bezpośrednie za pomocą nowej  aplikacji eWniosekPlus zamieszczonej na portalu Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa.
W tym celu ARiMR planuje przeprowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej, której celem  jest przedstawienie zalet składania wniosków przez Internet, a także praktyczne przygotowanie rolników i doradców  do korzystania  z nowej  aplikacji.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w  przygotowanym projekcie  ustawy wprowadza też uproszczony  tryb ubiegania się  o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW dla rolników z tych gospodarstw, których sytuacja  nie zmieniła się w porównaniu  z poprzednim rokiem. Zgodnie  z przepisem przejściowym w 2018 r zamiast wniosku o przyznanie płatności, rolnik będzie mógł złożyć w biurze powiatowym ARiMR papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w porównaniu  do wniosku o dopłaty z poprzedniego roku.
Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie  płatności na rok 2017 deklarował  powierzchnie gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał  się wyłącznie:
- o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową lub płatność związaną  do powierzchni uprawy chmielu, lub  płatność do owiec, lub płatność do kóz, lub płatność niezwiązaną do tytoniu, lub
- w ramach PROW 2007-2013 o wypłatę pomocy na zalesienie, lub
- w ramach PROW 2014-2020 o przyznanie płatności ONW, lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.
Termin  składania  takich oświadczeń  wyznaczono  na okres  od 15 lutego  do 14 marca 2018 roku.
Składanie  dokumentów w tegorocznej  kampanii rozpocznie się  od 15 marca i potrwa do 15 maja 2018 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJA eWNIOSEK PLUS.docx)INFORMACJA eWNIOSEKPLUS[ ]29 kB
Pobierz plik (KOMUNIKAT eWNIOSEK PLUS.docx)KOMUNIKAT eWNIOSEKPLUS[ ]32 kB

plakat---ferie-2018.jpg

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
finansowany jest ze środków budżetu państwa
otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu, przy ul. Wieluńskiej 33 powstał GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ. Na podstawie umowy nr 28/2017/960.71 z dnia 22.12.2017r. zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Rusiec gabinet jest dotowany z budżetu państwa na realizację zadania własnego Gminy Rusiec. Dotacja finansowa przeznaczona została na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.  Kwota dotacji to 4.185,00 zł (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).