Wójt Gminy Rusiec Damian Szczytowski zaprasza serdecznie w imieniu swoim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Rusieckiej i firmy Elbud Bełchatów, dzieci w wieku do lat 12 na imprezę mikołajkową, która odbędzie się 21 grudnia br. o godz. 15:00 w strażnicy w Dąbrowie Rusieckiej.FB_IMG_1575537747773.jpg

Dzięki uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, w gminie Rusiec powstały nowe obiekty lekkoatletyczne. Inwestycje zrealizowane w ramach zadania pn.: „Budowa skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu oraz budowa skoczni w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej” zostały sfinansowane w kwocie 75.000,00zł  z budżetu Województwa Łódzkiego oraz w kwocie 22.748,10zł z budżetu Gminy Rusiec.

Nowe obiekty nie tylko uatrakcyjnią zajęcia wychowania fizycznego, ale również umożliwią dzieciom i młodzieży rozwój sportowych pasji oraz pozwolą w dobrych warunkach trenować i przygotowywać się do udziału w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym czy wojewódzkim.

 received_470354623839586-1.jpeg

 

Z ogromną satysfakcją prezentujemy kolejne sołectwo, które wykazało się zaangażowaniem i chęcią współpracy!
W ramach zadania pn.: Organizacja „Pikniku Rodzinnego” oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Antonina, współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 9.968,05 zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 2.590,91 zł:
- zakupiono altanę oraz utwardzono teren kostką brukową;
- wybudowano grilla z paleniskiem i małą wędzarnią;
- dokonano nasadzenia kwiatów i krzewów;
- zorganizowano w dniu 09.11.2019r. „Piknik Rodzinny”.
Zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Antoninie festyn obfitował w wiele atrakcji m.in. w pokaz ciężkiego sprzętu ratowniczego przygotowany przez OSP Rusiec, a także w zabawy i konkursy dla najmłodszych. Wspólna praca mieszkańców sołectwa przy realizacji prezentowanego projektu, jak również zabawa podczas imprezy, bez wątpienia były wyjątkowymi formami integracji lokalnej społeczności. Jeden cel i ogromne zaangażowanie dały wymierne efekty.
_____________________________
Wyrazy uznania należą się wszystkim mieszkańcom SOŁECTWA ANTONINA, którzy włączyli się we wszelkie prace związane z realizacją zadania. Dziękujemy!

LOGO_1.png

W ramach zadania pn.: Organizacja „Pikniku Rodzinnego” oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zalasy, współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 9.841,83zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 2.558,11zł:
- ogrodzono ogólnodostępny teren w centrum Zalasów, na którym znajduje się zarybiony zbiornik wodny;
- położono kostkę brukową przy grillu i altanie;
- zamontowano osłonę przeciwwiatrową z tworzywa PCV na altanie;
- zorganizowano w dniu 20.10.2019r. „Piknik Rodzinny”.
Podczas imprezy Koło Gospodyń Wiejskich w Zalasach serwowało swoje popisowe dania i słodkości, zabawy uprzyjemniały popołudnie najmłodszym, a wspólna biesiada przy muzyce integrowała uczestników.
_____________________________
Szczególne wyrazy uznania należą się Sołtysowi, Radzie Sołeckiej oraz mieszkańcom Sołectwa Zalasy, którzy wszystkie prace związane z realizacją zadania wykonali we własnym zakresie. Dziękujemy!

LOGO_1.png

Gmina Rusiec złożyła 3 wnioski i uzyskała wsparcie (m.in. dla Sołectwa Andrzejów) na realizację projektów przy udziale dotacji celowych z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
____________________________
W ramach zadania pn.: Organizacja „Pikniku Rodzinnego” oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pawłów współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 7 906,09zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 2054,96zł ogrodzono ogólnodostępny teren w centrum miejscowości Pawłów, dokonano nasadzenia krzewów oraz zorganizowano w dniu 21.09.2019r. „Piknik Rodzinny”. Impreza przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Pawłowa była doskonałą okazją do wielopokoleniowej integracji, a zarazem do podsumowania projektu. Wójt Damian Szczytowski oraz Radni Rady Gminy Rusiec podziękowali Pani Sołtys Elżbiecie Telindze, Radzie Sołeckiej oraz wszystkim mieszkańcom Sołectwa Andrzejów, którzy poświęcili swój prywatny czas i zaangażowali się w realizację zadania.
____________________________
Warto również nadmienić, iż lokalni przedsiębiorcy Pan Henryk Kula i Pan Jan Kaźmierczak zdeklarowali swoje wsparcie w dalszą modernizację terenu w miejscowości Pawłów. Dziękujemy!

LOGO_1.png