2019 04 11 12h39 06

SZCZEGÓLY W ZAŁĄCZNIKU

plakat_-_rdo_Inspiracji_-_nr_2.jpg

ZARZĄDZENIE Nr 18/ 2019

Wójta Gminy Rusiec

z dnia 20.03.2019r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania,

obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Rusiec.

Zarządzenie w załączniku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarzadzenie monitoring.doc)Zarzadzenie monitoring.doc[ ]67 kB

 


Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić do drogi dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą:

radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,

lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,

zużyte opony (do rozmiaru 1250x400)

złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,

dywany, wykładziny, meble

duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,

elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,

odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,

baterie i akumulatory

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:

odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,

odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),

szkło w żadnej postaci,

duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach
i rozpuszczalnikach,

odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

odpady zawierające azbest – eternit.

UWAGA !!!

Odpady należy wystawić przed posesję do drogi dojazdowej. Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem         tel. 44 632 39 00

 

 

OGŁOSZENIE

pobrane.jpg

KONSULTACJE SPOŁECZNE

DOTYCZĄCE USTALENIA URZĘDOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI

„DĘBY WOLSKIE – KOLONIA” – RODZAJ WIEŚ

 

         Wójt Gminy Rusiec ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ustalenia urzędowej nazwy miejscowości „Dęby Wolskie – Kolonia”, rodzaj wieś.

            Celem i przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców miejscowości Dęby Wolskie i Dęby Wolskie – Kolonia, w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości „Dęby Wolskie – Kolonia”, rodzaj wieś.

            Konsultacje swym zasięgiem obejmują miejscowości: Dęby Wolskie i Dęby Wolskie - Kolonia.

            Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 05 kwietnia 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety samodzielnie wypełnionej przez respondentów         w tradycyjnej formie korespondencyjnej.

Formularz ankietowy dostępny jest:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec (97 – 438 Rusiec, ul. Wieluńska 35) – pokój nr 7,
  • u sołtysa Sołectwa Dęby Wolskie;
  • na stronie internetowej urzędu, tj. rusiec.pl (załącznik nr 3)

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej, poprzez wypełnienie, podpisanie i przesłanie formularza ankietowego:

  • na adres Urzędu Gminy Rusiec (97 – 438 Rusiec, ul. Wieluńska 35), lub
  • złożenie osobiście formularza w pokoju nr 7,Urzędu Gminy Rusiec,

najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30.

 

 

(-) Wójt Gminy Rusiec

                                                                                                     Damian Szczytowski