W obecnych czasach niezwykle istotne jest prowadzenie zdrowego, aktywnego trybu życia. W związku z tym 3 czerwca 2018 roku na sali sportowej w Woli Wiązowej, Wójt Gminy Rusiec Dariusz Woźniak zorganizował „Dzień dla Zdrowia”. W imprezie wzięło udział około 400 osób. Program dnia był przepełniony wszelkimi zabawami i konkurencjami sportowymi, których uczestnicy zdobyli niezwykle ciekawe nagrody oraz upominki. Ku wielkiej radości organizatorów, w zmaganiach wzięli udział nie tylko juniorzy, ale też nieco starsi amatorzy sportowych potyczek. Niezwykle istotnym elementem imprezy był punkt rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Nie zabrakło również kolorowych, a przede wszystkim zdrowych przysmaków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Rusiec. Wszyscy uczestnicy „Dnia dla Zdrowia” mogli także skorzystać z porad dietetyczno-treningowych, konsultacji kosmetycznych, skosztować naturalnych miodów oraz olejów tłoczonych na zimno.
Goście tej niewątpliwie udanej imprezy wracali do domów w wyśmienitych nastrojach, pełni nowej, pozytywnej energii. Poza upominkami, które otrzymali, zabrali ze sobą nowy zapał do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/XI_pinik2.jpg'

XI_pinik2.jpg

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Rusiec podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Rusiec, zamieszczonych w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Lp.

 

Obręb

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej

 

Pow.

działki /w ha/

Cena

wywoławcza

/zł/

 

wadium

/zł/

 

Minimalne postąpienie

/zł

1.

Rusiec

2025/2

PT1B/00076616/6

0,5547 ha

52 100,00 zł*

5 210,00 zł

521,00 zł

2.

Rusiec

2028/2

PT1B/00076616/6

1,1329 ha

95 500,00 zł*

9 550,00 zł

955,00 zł

3.

Rusiec

2029

PT1B/00076616/6

1,2420 ha

97 300,00 zł*

9 730,00 zł

973,00 zł

4.

Rusiec

2030/2

PT1B/00076616/6

1,2806 ha

108 000,00 zł*

10 800,00 zł

1 080,00 zł

5.

Rusiec

2031/2

PT1B/00076616/6

0,1640 ha

24 100,00 zł*

2 410,00 zł

241,00 zł

6.

Rusiec

2032/2

PT1B/00076616/6

0,2509 ha

33 100,00 zł*

3 310,00 zł

331,00 zł

7.

Rusiec

2035/2

PT1B/00076616/6

0,2678 ha

21 500,00 zł*

2 150,00 zł

215,00 zł

8.

Rusiec

2036/2

PT1B/00076616/6

0,4106 ha

32 500,00 zł*

3 250,00 zł

325,00 zł

9.

Rusiec

2038

PT1B/00076616/6

1,1769 ha

86 500,00 zł*

8 650,00 zł

865,00 zł

10.

Rusiec

2039

PT1B/00076616/6

1,1169 ha

90 500,00 zł*

9 050,00 zł

905,00 zł

11.

Rusiec

2041/1

PT1B/00076616/6

0,7026 ha

53 000,00 zł*

5 300,00 zł

530,00 zł

12.

Rusiec

2041/2

PT1B/00076616/6

0,8976 ha

69 600,00 zł*

6 960,00 zł

696,00 zł

13.

Rusiec

2044

PT1B/00076616/6

1,3967 ha

102 500,00 zł*

10 250,00 zł

1 025,00 zł

14.

Rusiec

2045

PT1B/00076616/6

0,5493 ha

44 500,00 zł*

4 450,00 zł

445,00 zł

15.

Rusiec

2046

PT1B/00076616/6

1,0344 ha

102 300,00 zł*

10 230,00 zł

1 023,00 zł

16.

Rusiec

2047

PT1B/00076616/6

0,8679 ha

102 300,00 zł*

10 230,00 zł

1 023,00 zł

17.

Rusiec

2026/2

PT1B/00054749/7

1,0034 ha

74 000,00 zł*

7 400,00 zł

740,00 zł

18.

Rusiec

2027/2

PT1B/00076855/3

1,3056 ha

111 800,00 zł*

11 180,00 zł

1 118,00 zł

*Podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)).

            Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 roku (tj. wtorek) o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec, tj. Rusiec, ul. Wieluńska 35, sala konferencyjna (piętro I).

Powyższe nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń. Nieruchomości oznaczone jako działki nr: 2030/2, 2031/2, 2032/2, 2035/2, 2036/2, 2038, 2041/1, 2041/2, 2044, 2045, 2046 oraz 2047 są przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony 3 (trzy) lata (tj. do dnia 20 lutego 2021 roku).

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych wynika z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osoby, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ponadto Organizator przetargu zastrzega spełnienie przez nabywcę dodatkowych warunków, mianowicie, nabywca zobowiąże się do:

  1. zakupu minimum 6 kolejno przyległych do siebie działek, oraz
  2. zrealizowania w ciągu 3 lat (licząc od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność) inwestycji o wartości minimum 15 milionów złotych, oraz
  3. utworzenia w ciągu 3 lat (licząc od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność) 100 miejsc pracy.

Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości i spełniające wymagania, o których wyżej mowa, zobowiązane są w terminie do dnia 05 lipca 2018 roku (tj. czwartek) do godz. 15.00 złożyć Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem dokumentów wskazanych w ogłoszeniu wywieszonym w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec (wzory stosownych oświadczeń dostępne są w Urzędzie Gminy Rusiec, pokój nr 7 (parter) oraz na stronie internetowej www.rusiec.pl), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym, na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rusiec, gmina Rusiec, w dniu 10 lipca 2018 roku”.

Do pisemnego zgłoszenia, oprócz wymaganych oświadczeń i dokumentów należy dołączyć również potwierdzenie wniesienia wadium. Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić, w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy Rusiec do godziny 12.00 lub na rachunek bankowy nr: 97 9264 0009 0000 0097 2000 0150 w Banku Spółdzielczym w Ruścu (97 – 438 Rusiec, ul. Wieluńska 42) nie później niż do dnia 04 lipca 2018 roku (tj. środa). Dowód wpłaty musi określać numer ewidencyjny działek.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec w dniu 09 lipca 2018 roku (tj. poniedziałek).

            Pełną informację dotyczącą ogłoszonego przetargu zawiera Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec.

            Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Rusiec z siedzibą w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35 (parter – pokój nr 7) lub telefonicznie pod numerem: 43/676 60 44.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/dzien_dla_zdrowia.jpg'

dzien_dla_zdrowia.jpg